GV Face: Care este părerea ta despre termenul “terorism”?

Când ar trebui să numim un act de violenţă un “act de terorism” sau un militant un “terorist”?

Termenii şi etichetele se iau în serios în cadrul Global Voice. Codul nostru spune în felul următor: “aveţi grijă la etichetele pe care le ataşaţi indivizilor, oamenilor şi grupurilor. Fiţi atenţi la termeni, coduri, fotografii şi practici folosite de alte surse media şi de către guverne, folosiţi doar etichete care sunt în conformitate cu valorile şi codurile noastre”.

Echipa noastră de redacţie a lansat o discuţie despre cum se pot evita termenii teroare, terorism sau terorist, doar dacă nu sunt folosiţi într-un citat sau atribuiţi unei surse, deoarece:

  • nu există o definiţie universală. Cele care există sunt evazive
  • se face abuz. Ori de câte ori aceşti termeni sunt folosiţi, au un caracter politic. De exemplu, în vest, termenii sunt folosiţi cu referire la musulmani. De asemenea, guvernele folosesc aceste cuvinte pentru a incrimina părerile diferite, cum a fost în cazul bloggerilor din Etiopia, Zone9
  • codul nostru impune o atenţie sporită pentru etichete

Am căzut de acord că “descriile de acţiuni sunt mult mai puternice decât adjectivele” şi că ar trebui să avem grijă să nu intrăm în jocurile grupurilor care vor să controleze poveştile şi percepţiile oamenilor prin intermediul acestor etichete.

În urma acestor discuţii, unul dintre cei mai vechi colaboratori din Peru, Juan Arellano, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că această decizie este o insultă la adresa victimelor care au murit din cauza actelor teroriste. El a dat exemplul Shining Path, din Peru.

În acest episod de GV Face, deschidem discuţiile despre etichete, politicile limbilor , în special cele legate de “terorism”.

Lui Juan Arellano i se alătură  Lauren Finch, redactor de ştiri pentru Global Voice, Taisa Sganzerla, redactorul nostru din Brazilia, Joey Ayoub, blogger libanez şi colaborator MENA, redactorul RunetEcho ,  Kevin Rothrock şi Elizabeth Rivera, redactor media şi colaborator pentru America latină.

Am început cu un mic joculeţ de asociere de termeni pentru cuvântul “terorist” iar răspunsurile au fost: ISIS, violenţă împotriva cetăţenilor, întunecime, ucidere în masă, politică.

L-am întrebat pe Joey de ce nu foloseşte termenul terorism în articolele sale. Răspunsul lui a fost acesta (02:30- 3:10):

I am very uncomfortable with the word terrorism. And it is not that I don’t believe that it  exists. And it’s not that I don’t believe it exists. It obviously does and the definition of terrorism is more or less straightforward. But it is used so often in such obviously dishonest ways, that it has lost all meaning for me. And it is not that the Paris attacks were not terrorism, they obviously were, they meet every definition of it. There are so many acts that are terrorism, but they will never be called terrorism, because of the political implications of doing so. It is a word that has lost it meaning, if it ever had one specifically.

Nu mă simt confortabil folosind acest cuvânt şi nu neapărat fiindcă nu cred că ar exista. Evident că există însă definiţia terorismului este simplă. Dar a fost folosită de atâtea ori încât şi-a pierdut din înteles pentru mine. Şi nu mă refer la atentatele din Paris, ele clar au însemnat acte de terorism. Însă sunt mult mai multe acte care se încadrează în această zonă şi nu sunt numite terorism deoarece nu există implicaţii politice. Este un termen care şi-a pierdut din înteles, dacă a avut vreodată unul.

Redactorul nostru de ştiri, Lauren Finch, a explicat cum a trebuit să facă faţă politicii lingvistice atunci când venea vorba de terorism (3:45-5:20): 

The cases where it is a no-brainer that we are going to use the word terrorism or terrorist or terror attack is when it is an official charge or if it is a quote. Someone has been brought up on terror charges or a government official said ‘this was a terror attack, what happened yesterday’. What doesn’t quite make sense, especially for the GV community or audience, because we are so diverse, we are from all around the world, and it is really hard to take for granted some sort of common background knowledge between all of us from many different backgrounds and experiences, is “what terrorism is?” It differs depending on history and country and context. So it is hard to use it, out of the blue to call something a terrorist act without attributing it to something else because we don’t know what definition the author is going on. Is it the definition in Ethiopia? The definition in Peru? The different definitions used by three different government departments in the US? It is really hard to assume that we are all working with the same definition of terrorism, and they differ across the world. Some have to do with a political goal in mind. Some have to do with violation of human rights. Some have to do with threat of violence, not actual violence. Attribution is the key, at least when we are working with Global Voices authors.

Trebuie să folosim termenii de terorism, terorist, atac terorist atunci când vine vorba de o acuzaţie oficială sau un citat. Cineva a fost acuzat de terorism sau un oficial al guvernului a spus “ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un atac terorist”. Totuşi, întâmpinam dificultăţi la următoarea întrebare “ce este terorismul?”, mai ales pentru comunitatea sau publicul Global Voice, fiindcă suntem din toată lumea şi este greu să luăm de bun un bagaj comun de cunoştinţe având în vedere atâtea culturi şi experienţe diferite. Răspunsul este diferit, în funcţie de ţară, istorie şi context. Aşadar este greu să îl folosim, din senin, pentru a numi un eveniment un act de terorism fără să îi găsim o bază, o împărţire. Fără să ştim la ce s-a gândit autorul. La evenimentele din Etiopia? Din Peru? Definiţiile diferite folosite de Statele Unite? Este greu de crezut că toţi lucrăm cu aceleaşi definiţii. Unele au de a face cu scopurile politice, altele cu violarea drepturilor umane. Cheia este împărţirea acestor definiţii, sau cel puţin aşa se întâmplă în cazul autorilor Global Voice.

 

Juan Arellano a explicat de ce crede că nu e necesar să folosim atribuirea referindu-se la Shining Path ca la terorism (13:48- 14:30):

 I lived through years of terrorism in Peru. I was never directly affected. But I read and watched the news as it was happening. So it was a close experience.  I understand that there is an abuse of the term of the word. Environmental activists are mislabeled here as well. We are not strangers to the global conversation  about terrorism. I want to talk about the Shining Path in Peru. There is no debate about why we call them terrorists.

Am trăit ani de teroare în Peru. Nu am fost niciodata afectat în mod direct. Dar am citit şi vizionat ştirile în timp ce evenimentele se întâmplau. Aşadar tot ce am trăit a fost destul de aproape. Înţeleg că există un abuz al folosirii termenului. Activiştii de mediu sunt etichetaţi greşit şi aici. Nu suntem străini de ce se întâmplă la nivel mondial din punct de vedere al terorismului. Vreau să vorbesc despre Shining Path. Nu este nici o urmă de îndoială că nu ar fi terorişti.

Şi a adăugat [42:50- 43:30]:

Just yesterday this happened. There is a website in Peru run by expats, they published an article about the expulsion of a former terrorist Lori Berenson, a US citizen after serving her  [terrorism] sentence. She was called an activist [in the headline] and this caused a lot of indignation amongst its readers. After that the website corrected the language and issued an apology.

Chiar ieri s-au întâmplat următoarele. Există un site în Peru condus de expatriaţi; ei au publicat un articol despre expulzarea unui fost terorist Lori Berenson, o cetăţeancă americancă. Ea a fost numită activistă (în titlul articolului)  ceea ce a provocat un val de indignare printre cititori. Reacţiile stârnite au condus la corectarea limbajului folosit în articol şi la scuze din partea website-ului.

Am întrebat-o pe Elizabeth daca ea crede că acest cuvânt este controversat. Ea a răspuns (17:38- 18:30):

I think the term is controversial for sure. Controversial in the present. And controversial to describe things what happened in the past. Again, it is all about politics, right?  For example, in Chile, right now there is a controversy to use that term for the Mapuches, an indigenous community in the south of Chile, who are claiming rights of their land and autonomy. Sometimes the more extreme of the Mapuche go into the landowner houses and burn them. And many people call them terrorists. But there is a huge controversy about that. Are they defending their right? Or are they being terrorists? It depends on who you talk too.

Cu siguranţă. Controversat astăzi şi în a descrie ceea ce s-a întâmplat în trecut. Încă o dată, este vorba doar despre politică, nu-i aşa? De exemplu, în Chile, la momentul actual există o controversă în ceea ce priveşte folosirea acestui termen pentru Mapuches, o comunitate indigenă din sud care îşi pretinde drepturile şi autonomia. Câteodată, cei mai îndrăzneţi, incendiază casele proprietarilor. Şi mulţi îi numesc terorişti. Dar există o întreagă controversă în privinţa asta. Îşi apără ei drepturile? Sau sunt terorişti? Depinde cu cine vorbeşti.

Taisa a adăugat (37:40 – 38:40):

We should definitely be very careful using the word. Kevin raised an interesting point about how the word is emotionally-satisfying. It is politically charged, but it became a thing itself. People use it to express their rage. And we have to be careful, even as journalists, even as Global Voices, not to sound too detached, not to sound too hygienic, too careful. At the same time, we have to take into consideration the context, attribution I think is a good way.

Ar trebui să fim atenţi atunci când folosim acest termen. Kevin a punctat foarte bine atunci când s-a referit că acest termen cuprinde semnificaţii emoţionale. Are o încărcătură politică dar şi una proprie. Oamenii îl folosesc pentru a-şi exprima furia. Şi noi trebuie să avem grijă, chiar ca jurnalişti, sau ca şi comunitate Global Voice, să nu fim nici prea detaşaţi, nici prea grijulii. În acelaşi timp, trebuie să luăm în considerare contextul; cred că împărţirea este cea mai bună cale.

După ce Lauren a sugerat că trebuie să muncim cu aceeaşi sârguinţă pentru “terorism” aşa cum muncim pentru “trădare”, Kevin a confirmat şi a adăugat (39:50 – 42:00):

It would weird to use a modifier on an individual or even organization to call them a “thief.”  It would just be odd. You wouldn’t introduce a character like that in a story. It’s a strange pronoun or adjective. It’s probably best to stick with attribution, whatever some sort of formal body has identified them as, or if you are quoting people, they are going to be using terrorism left and right. Use some sort of qualifier. There is a trade-off there and the language could become sterilized and authors need to be mindful. They need to look at a text and when it is done, if it looks like a white paper or like a memo on an event and you are trying to connect with people. I am not saying, ‘throw in terrorist everywhere’. But that it might mean that you have distanced yourself too much from the piece. You are informing people but that it isn’t prohibition on being emotionally engaging.

Or using descriptions of violence? (I interrupted)

Sure. We are breaking it out to be that it is bold to use the term terrorism, but in reality it would be a lot more work to spell it out.

Ar fi ciudat să foloseşti un modificator pentru un individ sau chiar organizaţie pentru a-l numi “hoţ”. Pur şi simplu ar fi ciudat. Nu ai putea scrie aşa o poveste. Este probabil mai bine să ne rezumăm la împărţire, chiar dacă vreo organizaţie formală îi recunoaşte ca fiind terorişi sau foloseşti un citat. Foloseşte un soi de calificativ. Există un compromis iar limbajul ar putea rezulta sterilizat iar autorii trebuie să fie mai atenţi. Trebuie să privească un text şi când este gata să arate ca şi cum s-ar uita la o foaie albă iar tu încerci să faci legături între oameni. Nu spun “să vedem terorişti peste tot”. Ar însemna că te-ai depărtat prea mult. Tu informezi oamenii dar asta nu înseamnă că nu poţi fi implicat emoţional.

Sau să folosim descrieri ale violenţelor? (am întrerupt)

Sigur. Rezultatul la care am ajuns este că a folosi termenul terorism este un act îndrăzneţ, dar în realitate este o muncă mult mai mare să îl desfaci în bucăţi şi să descrii.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.