„Mesajul meu în cazul în care voi fi ucis: nu renunțați”: Alexei Navalnîi și-a anticipat sfârșitul

 

Portrait of Russian opposition leader and activist Alexey Navalny by Mitya Aleshkovsky. CC BY-SA 2.0 DEED.

Figura de opoziție rusă Alexei Navalnîi. Fotografie de Mitya Aleshkovsky. CC BY-SA 2.0 DEED.

Pe data de 16 februarie 2024, Alexei Navalnîi, critic de lungă durată al lui Putin și personaj marcant al opoziției, a murit în închisoare în circumstanțe suspecte. Navalnîi a spus la un moment dat într-un documentar ce și-ar dori să facă rușii în cazul morții sale.

Alexei Navalny answers the question of what to do if he is killed.  Excerpt from the film “Navalny” by Daniel Rohr, 2022

Mesajul meu pentru cazul în care voi fi ucis este să nu renunțați. Nu faceți asta, nu puteți renunța. Dacă uciderea mea va avea loc, înseamnă că suntem foarte puternici și că le este frică de noi. Trebuie să folosim această forță și să nu renunțăm. Amintiți-vă că suntem o forță foarte puternică, care este subminată de acești oameni răi doar pentru că nu putem să ne dăm seama cât de puternici suntem. Tot ceea ce trebuie pentru ca răul să izbândească este lipsa de acțiune a oamenilor buni. Așa că acționați. 

Proiectul independent de media pentru protecția drepturilor omului OVD-Info, precum și multe alte canale și figuri de opoziție din Rusia, afirmă că acesta a fost ucis.

OVD-Info a publicat o declarație cu privire la poziția sa asupra morții lui Navalnîi:

“Alexei Navalny was killed in prison. The Federal Penitentiary Service has reported his death and plans to conduct investigations and determine the cause, something similar was mundanely stated by the Investigative Committee. This is unnecessary, the cause is already known.

Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare. Serviciul Penitenciar Federal a raportat moartea sa și planurile de a conduce investigații și de a determina cauza, ceva similar a fost declarat de către Comitetul de Investigații. Este inutil, cauza este deja cunoscută.

Declarația continuă:

Navalny’s death was a murder — a planned murder, a murder methodically carried out, a murder of which the Russian state is guilty. Including those very agencies that are now talking about investigations.

The authorities planned and carried out the poisoning of Navalny in August 2020. This was proven by numerous investigations, including Navalny’s own. It cannot be proven in a Russian court, controlled by killers. But why bother? To all reasonable people, the well-known indisputable facts are enough.

But Navalny miraculously survived. After treatment in Germany, still in poor health, Navalny returned to Russia. He was immediately arrested and kept in deliberately torturous conditions for three years. He was held without proper medical supervision and treatment and virtually isolated from family and lawyers. Most recently he was transferred into one of Russia’s harshest prisons located beyond the Arctic Circle. During 37 months of detention, Navalny spent 296 days in a brutal punishment cell. In such conditions, there was no need to poison or kill through violent means — they simply had to wait.

And this was not just murder. It was a political assassination. Navalny’s arrest and conviction were not simply unjust, they obviously served the political goals of the Kremlin. We are confident that both the fact of the murder and the fact that this murder is political will be properly proven through the law: at the international level and in Russia, in that very bright free Russia of the future that Navalny believed in.

This is an assassination of hope. But now it is within our power to prevent one last crime against Navalny — the attempts to kill the hope he inspired. Just as we need to stop other murders being committed right now.

Alexei was a man of extraordinary courage, resilience, and optimism. For us, he will always be an example to follow, a symbol that inspires, and does not allow us to give up. A symbol that gives hope. We will cherish this gift.

Alexei, thank you for everything you have already done, and for everything that will be done because of you and for you!

Our deepest sympathies go out to Alexei Navalny’s family and all his colleagues.”

Moartea lui Navalnîi a fost o crimă — o crimă plănuită, o crimă dusă la capăt în mod metodic, o crimă de care statul rus se face vinovat. Inclusiv acele agenții care vorbesc acum despre investigații.

Autoritățile au plănuit și comis otrăvirea lui Navalnîi în august 2020. Acest lucru a fost demonstrat de numeroase investigații, inclusiv de o investigație realizată de însuși Navalnîi. Nu poate fi demonstrată într-un tribunal rus, controlat de către ucigași. Dar de ce ne-ar păsa? Pentru toți oamenii rezonabili, faptele indisputabile care sunt bine cunoscute sunt suficiente.

Dar Navalnîi a supraviețuit în mod miraculos. După tratamentul în Germania, într-o stare de sănătate încă proastă, Navalnîi s-a întors în Rusia. A fost arestat imediat și ținut în condiții de tortură în mod deliberat timp de trei ani. A fost închis fără supraveghere medicală și tratament adecvat și a fost izolat de familie și de avocați. Recent, acesta a fost transferat într-una din cele mai severe închisori din Rusia, situată dincolo de Cercul Arctic. În decursul celor 37 de luni de detenție, Navalnîi a petrecut 296 de zile într-o celulă de pedeapsă aspră. În asemenea condiții, nu era nevoie să fie otrăvit sau ucis prin mijloace violente — tot ce trebuiau să facă era să aștepte.

Iar asta nu a fost doar o crimă. A fost un asasinat politic. Arestarea și condamnarea lui Navalnîi nu au fost pur și simplu nedrepte, acestea au servit în mod evident scopurilor politice ale Kremlinului. Suntem încrezători că atât fapta crimei, cât și faptul că această crimă este motivată politic, vor fi demonstrate în mod corespunzător prin lege: la nivel internațional și în Rusia, în acea Rusie liberă foarte luminoasă a viitorului în care Navalnîi a crezut.

Aceasta este o asasinare de speranță. Dar acum stă în puterea noastră să prevenim o ultimă crimă împotriva lui Navalnîi — și anume încercările de a ucide speranța pe care acesta a insuflat-o. Exact așa cum trebuie să punem capăt altor crime care sunt comise chiar în acest moment.

Alexei a fost o persoană de un curaj extraordinar, rezistență și optimism. Pentru noi, el va fi întotdeauna un exemplu de urmat, un simbol care inspiră și care nu ne permite să renunțăm. Un simbol care dă speranță. Vom păstra acest dar.

Alexei, mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut deja și pentru tot ceea ce se va face datorită ție și pentru tine!

Condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către familia lui Alexei Navalnîi și către colegii lui.

Citiți mai multe: Un mormânt lipsit de adâncime: dictatura lui Putin îl omoară încet pe principalul lider al opoziției din Rusia, Navalnîi

 

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.