Vedetele rock slovene Joker Out: de la trupă de liceu la succesul de după Eurovision

Joker Out in 2023, from left to right: Nace Jordan, Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin, Jure Maček and Jan Peteh

Trupa Joker Out în 2023, de la stânga la dreapta: Nace Jordan, Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin, Jure Maček și Jan Peteh. Fotografie realizată de utilizatorul Wikipedia טל ניסן, CC BY-SA 4.0.

Acest interviu realizat de Antonija Janevska a fost publicat pentru prima dată de către Meta.mk. O versiune editată a acestuia este republicată aici conform unui acord de partajare a conținutului între Global Voices și Metamorphosis Foundation. 

Trupa de origine slovenă, Joker Out, a devenit brusc celebră după prestația lor din cadrul Concursului Muzical Eurovision 2023, urmându-și succesul printr-un mare turneu european prin 18 țări.

Chiar dacă au început cu povestea clasică a unei trupe de liceu, în prezent sunt considerați unii dintre cei mai de succes artiști de pe scena muzicală slovenă, răspândind în același timp muzica pe întreg continentul. Trupa este alcătuită din cinci membri care împreună formează un tot unitar cu o identitate sonoră unică, ce îmbină perfect sunetul lor dinamic, energia pozitivă și versurile scrise de ei înșiși. Cei cinci membri sunt Bojan Cvjetićanin (solist), Kris Guštin (chitarist, voce secundară), Nace Jordan (basist), Jure Maček (toboșar) și Jan Peteh (chitarist). În timpul turneului, aceștia au făcut o oprire la Skopje pentru conferința muzicală PIN, unde membrii trupei, Nace și Kris, au acordat un interviu pentru agenția de știri Meta.mk pentru a discuta despre călătoria lor de succes, procesul lor creativ, turneu, și desigur, viitorul lor album.

Meta.mk: Vă apropiați de finalul unui mare turneu european. V-a schimbat această experiență ca artiști? Ce ați învățat pe parcursul acestei călătorii? 

Nace: The first thing we learned is to live more healthy.

Kris: That’s what we improved as people, but as artists we have improved our playing, we have never played this well and this in tune, especially since Nace has only been with us for a year now, and the improvement really shows. Secondly, our creative process has been getting a lot more energetic and explosive, we don’t have much time to create new stuff but when we do, we pour a lot of ourselves into it and something good always comes out of it.

Nace: Primul lucru pe care l-am învățat este să trăim într-un mod mult mai sănătos.

Kris: Asta este ce am îmbunătățit ca oameni, dar ca artiști ne-am îmbunătățit și cântatul la instrumente, niciodată nu am cântat așa de bine și în armonie, mai ales că Nace este împreună cu noi de doar un an, iar îmbunătățirea este cu adevărat vizibilă. În al doilea rând, procesul nostru de creație a devenit mult mai energic și mai „exploziv”. Nu avem mult timp la dispoziție să creăm lucruri noi, dar și atunci când avem, punem mult suflet în proces și mereu rezultă ceva bun.

Meta.mk: Având în vedere că Nace s-a alăturat trupei mai târziu față de restul membrilor, cum v-ați organizat în ceea ce privește procesul de creație al muzicii voastre? Apar multe diferențe pe parcursul procesului creativ?

Kris: You want there to be differences between the people who are creating music to make something truly unique, because if everyone thinks the same you’re never going to get something unique out of it. But there have never been any differences that we couldn’t bridge across. We have never argued over a song.

Nace: There are always differences, no matter what you’re creating but that’s not a bad thing.

Kris: Este mai bine să existe diferențe între oamenii participanți la procesul creativ pentru a obține ceva cu adevărat unic, deoarece, dacă toate lumea gândește la fel, nu vei reuși niciodată să obții ceva unic. Dar nu au existat diferențe atât de mari încât să nu le fi putut depăși. Nu ne-am certat niciodată pe melodii.

Nace: Există mereu diferențe, indiferent de ceea ce creezi, dar asta nu este un lucru rău.

Meta.mk: Viitorul vostru album va fi disponibil în mai multe limbi. Deci, veți include producători și compozitori străini în procesul de creație, sau veți continua să lucrați cu grupul vostru foarte unit?

Kris: So, we are not really changing much about our album regarding the creative process, we are doing it with out same producer, we are still going to be writing the songs just like we have done previously. The thing that is gonna change is where we are going to create the music. We are moving to London in January, and staying for two months.

Nace: We are writing the songs there.

Kris: Then in March we have a tour, and after that we are going to a studio, maybe in London, maybe not, we will see. So regarding the whole process I don’t think much is going to change because we love working with our producer, Žare, and we don’t want to stop working with him. The lyrics, we have always written a bit in both English and Slovenian. In our second album titled “Demoni” (“Demons”) which is now published in Slovenian and Serbian, at one point at least half of the songs were in English, the original demos. So writing and making music in English, is only new to us in the sense that now we are also releasing it in English not just writing it.

Kris: Nu vom schimba prea multe lucruri la albumul nostru în ceea ce privește procesul de creație, vom lucra cu același producător, vom continua să ne compunem melodiile ca și până acum. Singurul lucru care se va schimba este unde anume vom compune muzica. Ne vom muta la Londra în luna ianuarie, și vom sta acolo timp de două luni.

Nace: Vom compune cântecele acolo.

Kris: Apoi, în luna martie vom merge în turneu, și după vom merge la un studio, poate în Londra, poate nu, vom vedea. Deci, în ceea ce privește procesul de creație, nu cred că se vor schimba prea multe lucruri deoarece ne place foarte mult să lucrăm cu producătorul nostru, Žare, și nu dorim să încheiem această colaborare. Legat de versuri, mereu am scris câte puțin atât în engleză, cât și în slovenă. În cel de-al doilea album al nostru intitulat “Demoni” (“Demons”) [„Demoni”], care în prezent este publicat atât în slovenă, cât și sârbă, ajunsesem la un moment dat să avem cel puțin jumătate dintre melodii scrise în engleză, demo-urile originale. Așadar, a scrie și a compune muzică în limba engleză este ceva nou pentru noi doar în sensul că acum o vom și lansa în engleză, nu numai scrie.

Meta.mk: De ce ați ales Londra în mod special drept loc pentru compunerea viitorului vostru album?

Kris: It just kind of makes sense, I know it’s kind of cliché for musicians to go to London but we have an international team that has started to develop around us and they are based in London. We have also found London collectively very inspiring in the little time we spent there this year. So, we decided we want some more of it to completely change our headspace and environment and see what that brings for our music.

Kris: Pur și simplu are sens, știu că este un fel de clișeu ca artiștii să meargă la Londra, dar avem o echipă internațională care s-a format în jurul nostru și care locuiește în Londra. De asemenea, cu toții am descoperit faptul că Londra este o sursă de inspirație în puținul timp petrecut anul acesta. Astfel, am decis că ne mai dorim din acea inspirație pentru a ne schimba mentalitatea și mediul înconjurător și vedea ce efect va avea asupra muzicii noastre.

Membrii Joker Out, Nace Jordan și Kris Guštin, în timpul discuției cu jurnalistul Meta.mk, Antonija Janevska, în Skopje. Fotografie realizată de Meta.mk, folosită cu permisiune.

Meta.mk: Există artiști din regiunea Balcanilor care v-au inspirat sau influențat muzica și stilul?

Nace: Yeah, there are a lot of them. Bijelo Dugme, Parni Valjak are some.

Kris: Since we are in Macedonia, Bojan just mentioned that Toše Proeski was his top Spotify artist this year. So there are a lot of different influences but I guess the Yugoslav bands mostly. The classics.

Nace: Da, sunt foarte mulți. Bijelo Dugme, Parni Valjak sunt doar câteva nume.

Kris: Având în vedere că ne aflăm în Macedonia, Bojan tocmai ce a menționat faptul că Toše Proeski este artistul său de top pe Spotify în acest an. Așadar sunt multe diferite influențe, dar cred ca trupele din spațiul iugoslav sunt cele mai numeroase. Clasicii.

Meta.mk: Care melodie din discografia voastră v-a luat cel mai mult timp să o creați?

Kris: I’d say “Novi Val” (“New wave”) but not because the song itself took so long, but because the song we had in place of “Novi Val” we had been creating for at least half a year and we were dissatisfied with every version we tried. And then one week before the deadline, our producer said we have to decide what’s going to happen with the song. So then we scrapped it and Bojan went in a room and wrote “Novi Val.” The process of making “Novi Val” was quick but getting there took a long time.

Kris: Aș spune “Novi Val” (“New wave”) [„Noul Val”], dar nu pentru că această melodie în sine a luat mult timp, ci pentru că melodia pe care o aveam în locul “Novi Val” o creasem de mai bine de jumătate de an și eram nemulțumiți cu orice versiune a ei pe care o încercasem. Și apoi, cu o săptămână înainte de data limită, producătorul nostru ne-a spus că trebuie să decidem ce se va întâmpla cu melodia. Astfel am renunțat la ea, iar Bojan a mers într-o încăpere și a scris “Novi Val”. Procesul creării melodiei “Novi Val” a fost rapid, dar a durat mult timp să ajungem acolo.


Meta.mk: Cum decideți care melodii sunt îndeajuns de bune pentru a ajunge pe album și care sunt cele la care renunțați?

Kris: It’s hard to say what the objective criteria here is but if us five and our producer aren’t feeling the song, then it’s not good. That’s all I can say.

Kris: Este greu de spus ce criteriu obiectiv avem, dar dacă noi cinci împreună cu producătorul nu simțim melodia, atunci nu e bună. Asta e tot ce pot spune.

Meta.mk: După Eurovision, cum credeți că s-a schimbat felul în care sunteți percepuți ca trupă în Slovenia?

Kris: This year was really special, not just for us but also for Slovenians who follow Eurovision, or didn’t follow it before this year. I’m super glad that we can say that we changed, or at least partly changed the perception of Eurovision there and kind of brought a sports atmosphere around it, where people from their country stood behind their representative in whatever they are competing in, which rarely happens for Eurovision but regularly happens for sports. So I think we definitely changed this perception in Slovenia and people have also changed their perception towards us accordingly, so at least I like to think that we are the band who kind of brought power and meaning to Eurovision in Slovenia.

Kris: Acest an a fost cu totul special, nu numai pentru noi, ci și pentru slovenii care urmăresc Eurovision, sau care nu au urmărit concursul până în acest an. Sunt extrem de bucuros că putem spune faptul că am schimbat, sau am schimbat măcar parțial percepția despre Eurovision acolo și că am adus un fel de atmosferă tipic sportivă în legătură cu acest lucru, unde cetățenii unei țări sprijină din spate reprezentanții, în orice domeniu ar concura ei, ceea ce rar se întâmplă pentru Eurovision, dar care se întâmplă adesea în sporturi. Cred astfel că într-adevăr am schimbat această percepție în Slovenia, iar oamenii și-au schimbat prin urmare și percepția lor în legătură cu noi, așa că cel puțin mie îmi place să cred că trupa noastră este cea care a adus o astfel de putere și semnificație Eurovisionului în Slovenia.

Meta.mk: Pentru instrumentele voastre în principiu, există vreo melodie care este cea mai dificilă de cântat live sau totul a devenit mai ușor în timpul turneului?

Kris: Music is never a done process, you’re always learning and improving. So since currently I’d like to improve my acoustic guitar skills, I’ll say the song “Padam” (“I'm falling”) from our second album.

Kris: Muzica nu este niciodată un proces încheiat, mereu înveți și devii mai bun. Având în vedere faptul că aș vrea să-mi îmbunătațesc abilitățile de cântat la chitara acustică, voi spune “Padam” (“I'm falling”) [„Sunt în cădere”] de pe cel de-al doilea nostru album.

Meta.mk: Dacă ar fi să alegeți oricare melodie a unui artist din regiunea Balcanior pe care să o puteți adăuga la discografia voastră și să spuneți că voi ați realizat-o, care ar fi aceasta?

Kris: Oh, there are infinite Balkan songs that I’d claim as my own, but I can think of one right now and it’s “Idemo do hodnika” (“Let's go to the hallway”) by Buč Kesidi. That was my most streamed song in 2023. I would have loved to written it.

Kris: O, există un infinit de melodii din regiunea Balcanilor pe care le-aș pretinde ca fiind ale mele, dar am una în minte chiar acum și anume “Idemo do hodnika” (“Let's go to the hallway”) [„Hai să mergem pe hol”] realizată de Buč Kesidi. Aceea a fost cea mai ascultată piesă de mine în anul 2023. Mi-ar fi plăcut să o fi scris.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.