Pentru jurnaliștii din Kenya, “2020 este cel mai rău an din istorie”

O stradă goală în Nairobi, Kenya, în timpul pandemiei de coronavirus din anul 2020, pe data de 22 aprilie 2020. Fotografie de World Bank/Sambrian Mbaabu prin Flickr CC-BY-NC-ND-2.0.

Nota editorului: Acest articol a fost scris de Victoria Rubadiri, ca parte a proiectului PROTECT, finanțat de către guvernul Regatului Unit, pentru ARTICLE 19, și este publicat aici printr-un acord de parteneriat pentru distribuirea conținutului.

De când a izbucnit noul coronavirus în Kenya în martie, mai mult de 47 de cazuri de arestări arbitrare, agresiune și hărțuire au fost comise împotriva bloggerilor, a activiștilor online și a apărătorilor drepturilor omului, potrivit ARTICLE 19, o organizație non-guvernamentală care apără libertatea de expresie. Asta, comparativ cu 15 cazuri, în cele cinci luni anterioare (octombrie 2019-martie 2020).

“Pentru activiștii și jurnaliștii online din Kenya, 2020 este cel mai rău an din istorie”, a declarat James Wamathai, directorul Bloggers Association of Kenya (BAKE) [Asociația Bloggerilor din Kenya]. “Mediul a devenit mult mai ostil în timpul pandemiei. Cred că este un efort concertat din partea guvernului de a reduce la tăcere voci divergente.”

Wamathai consideră că represiunea este oportunism din partea guvernului kenyan. În cele mai multe cazuri, activiștii online sau bloggerii sunt acuzați că publică informații false în postări privitoare la COVID-19. Toți bloggerii și activiștii identificați sunt cunoscuți pentru postări anterioare de materiale critice la adresa guvernului.

În iunie, veteranul activist online pentru dreptate socială, Mutemi wa Kiama, a fost ridicat de către poliție din casa lui. Deși a fost eliberat ulterior fără a se aduce acuzații împotriva sa, o declarație înaintată unei instanțe judecătorești locale a dezvăluit că anchetatorii intenționaseră să îl acuze că a publicat informații false, în conformitate cu legea privind criminalitatea informatică, pedepsită cu amenzi sau cu detenție.

Kiama a declarat pentru ARTICLE 19:

I retweeted a thread that gave a history of how power and capital was passed down from colonial chiefs to the current political brokers. It went viral and that didn’t sit well with some individuals.

Am distribuit pe Twitter un mesaj care oferea istoricul trasmiterii puterii și capitalului de la șefii coloniali la actualii brokeri politici. A devenit viral și asta nu a convenit unor indivizi.

ARTICLE 19 afirmă că acțiunile agresive împotriva libertății de expresie online din Kenya sunt o mare problemă și fac parte dintr-o mișcare mai amplă, regională, de reprimare sistematică și agresivă a criticilor online.

Mugambi Kiai, director regional al ARTICLE 19 pentru Africa de Est, a declarat:

ARTICLE 19 Eastern Africa is concerned that the government seems to be using the coronavirus outbreak as an opportunity to further entrench repressive measures. Police must thoroughly investigate and prosecute the perpetrators. Journalists, like other essential service providers, should be allowed to access and report freely and accurately on the government`s actions to counter the effects and the spread of the coronavirus.

ARTICLE 19 pentru Africa de Est se îngrijorează că guvernul pare să folosească izbucnirea coronavirusului ca pe o ocazie de a întări mai mult măsurile represive. Poliția trebuie să ancheteze temeinic și să trimită în judecată făptașii. Jurnaliștilor, la fel ca altor furnizori esențiali de servicii, ar trebui să li se permită să acceseze și să relateze liber și precis despre acțiunile guvernului de a combate efectele și răspândirea coronavirusului.

Avocatul în drepturile omului, Victor Kapiyo, consimte:

We are seeing a weaponization of the law with offenses such as publication of false information, which one would imagine is an attempt to deal with fake news, but in reality, they are used to silence people who are critical of government.

Observăm o transformare a legii în armă, cu infracțiuni precum publicarea de informații false, ceea ce ne-am putea imagina că reprezintă o încercare de a se ocupa de știrile false, dar în realitate, sunt folosite pentru a reduce la tăcere oamenii care critică guvernul.

Asemenea măsuri, a avertizat acesta, înrădăcinează și mai mult o cultură de intimidare care persistă în Kenya de decenii.

Atenția asupra jurnaliștilor și activiștilor de sex feminin

Pentru femeile care lucrează ca activiști și jurnaliști, situația este critică în mod special, multe dintre acestea trecând prin campanii malițioase de intimidare cibernetică. Banca Africană de Dezvoltare a sugerat că este de 27 ori mai probabil ca femeile din Africa să fie hărțuite online decât bărbații.

“Am fost sexualizată și aspectul fizic mi-a fost atacat. Unii mi-au atacat online chiar și familia”, explică apărătoarea drepturilor omului, Wanjeri Nderu. “Avem nevoie de instruire privind protecția digitală, sau vom continua să vedem vocile femeilor amuțite.”

Jurnaliștii din Kenya sunt îngrijorați că, pe măsură ce pandemia continuă și crește încrederea pe platformele de socializare pentru conectivitate, reprimările online ar putea să devină mai frecvente și ostile.

“Guvernul consideră că pierde controlul și vrea să revendice spațiul online”, declară Nderu. “Am văzut arestări, dar și bloggeri sau utilizatori online plătiți de guvern să defăimeze activiștii online.”

Ca răspuns la comentariile lui Nderu, secretarul de cabinet din Kenya pentru tehnologia informației și comunicațiilor, inovare și tineret, Joe Mucheru, a declarat pentru ARTICLE 19:

Our only agenda, when we communicate on social media, is to inform the public on development projects as well as security and health matters that will assist them.

Singurul nostru obiectiv, când comunicăm pe platformele de socializare, este să informăm publicul cu privire la proiecte de dezvoltare, precum și la probleme de securitate și sănătate, care îi vor ajuta.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.