O nouă serie de documentare evidențiază luptele femeilor activiste în Vietnam

Screenshot din videoul ,,Interviu complet Doan Trang” încărcat pe 10 Mai 2019 de Proiectul 88 pe Youtube (foto)

O nouă serie de interviuri video evidențiază perspectivele și luptele cu care se confruntă femeile implicate în activismul pentru drepturile omului în Vietnam.

Proiectul 88, o organizație care susține libertatea de exprimare în Vietnam, a lansat primul videoclip dintr-o serie de interviuri în curs de desfășurare cu activiști de sex feminin din Vietnam. În primul interviu cu Pham Doan Trang, un jurnalist disident și activist politic, ea discută provocările cu care se confruntă femeile ca bloggeri și activiști pentru drepturile omului:

In general, Vietnamese women are not respected. Not only in democracy activism but in all fields. In democracy activism, female activists are disadvantaged because they get attacked no less than male activists. They get beaten and assaulted. The work they do is no less than their male counterparts. But what they often get from other people is pity. I think it is not respect.

În general, femeile vietnameze nu sunt respectate. Nu numai în activismul democrației, ci în toate domeniile. În activismul democrației, femeile activiste sunt dezavantajate pentru că nu sunt mai puțin atacate decât activiștii de sex masculin. Sunt bătute și atacate. Munca pe care o fac nu este mai neînsemnată decât a colegilor lor de sex masculin. Dar ceea ce primesc ele de multe ori de la alte persoane este milă. Cred că nu e respect.

De asemenea, ea povestește un incident brutal cu poliția, care a dus la leziuni permanente la ambele picioare.

During a demonstration to protect trees and the environment in Ha Noi, they attacked me and broke both of my legs.

În timpul unei demonstrații pentru a proteja copacii și mediul din Ha Noi, m-au atacat și mi-au rupt ambele picioare.

Alte femei, inclusiv activiste sociale și bloggerița Tran Thi NGA, care în prezent ispășește o pedeapsă de nouă ani de închisoare, au fost, de asemenea, grav rănite în urma atacurilor fizice, adesea conduse de oameni angajați.

Atacul asupra lui Tran Thi Nga a fost documentat și postat pe YouTube cu înregistrări ale ei când a fost transportată la spital într-un cărucior însoțită de cei doi copii mici.

Potrivit declarațiilor familiei, Tran Thi Nga a fost supusă hărțuirii fizice și psihologice după arestarea ei, primind amenințări cu moartea și bătăi de la un coleg de celulă.

Screenshot din videoul ,,Interviu complet Doan Trang” încărcat pe 10 Mai 2019 de Proiectul 88 pe Youtube (foto)

În ciuda provocărilor cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului, atât în închisoare cât și în afara ei, Pham Doan Trang declară că poate exista un scop mai mare atunci când femeile sunt implicate în activismul politic.

In a dictatorship nobody has freedom, but especially for women, their lack of freedom is multiplied many times compared to men. Because women are not only victims of the regime in terms of politics, but they are also victims of gender inequality and self-constraint. Women restrain themselves in thinking that they are not suitable for a political career. That politics are for men.

We should think that our fight is not only against dictatorship or to free Vietnam from a dictatorship. It is also a fight to free ourselves from the ideological constraints from the prejudice that we impose on ourselves until today.

Într-o dictatură nimeni nu are libertate, dar mai ales pentru femei, lipsa lor de libertate este înmulțită de multe ori în comparație cu bărbații. Deoarece femeile nu sunt doar victimele regimului în ceea ce privește politica, ci sunt și victime ale inegalităților de gen și ale constrângerilor de sine. Femeile se înfrânează singure, gândindu-se că nu sunt potrivite pentru o carieră politică. Că politica este pentru bărbați. Ar trebui să credem că lupta noastră nu este doar împotriva dictaturii sau pentru a elibera Vietnamul de o dictatură. Este, de asemenea, o luptă pentru a ne elibera de constrângerile ideologice din prejudecățile pe care le impunem asupra noastră până astăzi.

Potrivit bazei de date a Proiectului 88, în prezent, există mai mult de 200 de prizonieri de conștiință în Vietnam,  peste 30 dintre aceștia fiind de sex feminin.

Bloggerii și jurnaliștii sunt frecvent arestați și taxați pentru “activități care încearcă să răstoarne statul” sau “care desfășoară propagandă împotriva statului’’.

Potrivit Amnesty International, guvernul vietnamez a condus la creșterea reprimării libertății de exprimare și activismului pașnic în ultimii ani.

Nguyen Dang Minh Man, un fotojurnalist și femeia care a petrecut cea mai lungă perioadă de timp în închisoare până în prezent, așteaptă să fie eliberată la începutul lunii august.

Cu mai multe femei activiste în Vietnam, Pham Doan Trang subliniază potențialul de femei stăpâne pe situație în societatea vietnameză.

If women have freedom, they can develop themselves profoundly, and they will see that life is so beautiful, that there are many options, many opportunities, many things they can do, discover and develop, to contribute to the development of society and humanity.

Dacă femeile au libertate, ele se pot dezvolta profund, și vor vedea că viața este atât de frumoasă, că există multe opțiuni, multe oportunități, multe lucruri pe care le pot face, descoperi și dezvolta, pentru a contribui la dezvoltarea societății și a umanității.

Vizionează interviul:

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.