China a eliberat în sfârșit cele 5 activiste feministe arestate

Image from Facebook Group Free Chinese Feminists.

Image de pe grupul Facebook Free Chinese Feminists.

Familiile celor 5 activiste pentru drepturile femeii, care au fost reținute după ce au plănuit un protest împotriva hărțuirii sexuale în mijloacele de transport în comun, au primit notificarea că au fost eliberate pe cauțiune.

Conform unuia dintre avocații lor, Liang Xiaojun, cele cinci, suspecte de un delict grav,vor rămâne sub supraveghere pentru un an, iar drepturile lor cum ar fi călătoriile în străinătate, vor fi în continuare limitate. 

Zheng Churan, Wang Man, Li Tingting, Wei Tingting și Wu Rongrong au fost arestate în Martie îm preajma Zilei Internaționale a Femeii.

Poliția a încercat să le acuze pentru “tulburarea liniștii publice”, pentru care pedeapsa maximă este de 5 ani în închisoare. Cercurile feministe internaționale militează de peste o lună pentru eliberarea lor.

Situația curentă indică un conflict între autorități și procurori. Wang Zheng, profesor la Universitatea din Michigan, un membru activ al campaniei, a comentat (via Facebook Grup Free Chinese Feminists):

In the Chinese context, this is the first time that a group of detained social activists are released all at once. This decision suggests: one, the unprecedented huge mobilization of global feminist and other non-governmental organizations’ support is effective. The massive grassroots based petitions not only pushed their own respective state politicians to respond, it also demonstrated clearly to the Chinese government that this petition is not instigated by a nation- based political enemy, but by a global political force – transnational feminists and other grassroots organizations for social justice and equality. This global political force cannot be suppressed by the Chinese state, or any national state. And no nation state should treat this global political force as its enemy. That would be too foolish.

Two, the Chinese government is not a monolithic entity and the decision is a compromise among different political factions or state branches. It can be imagined how ferocious the contentions behind the scenes were over how to handle this hot potato in their hands. The final compromise shows clearly that there were officials in the system who pushed very hard towards a positive solution.

În contextul Chinei, aceasta este prima dată când membrii unui grup de activiști sociali sunt eliberați în același timp. Aceată decizie sugerează: unu, mobilizarea uriasă, fără precedent, a grupurilor feministe globale și apoi, faptul că sprijinul organizațiilor non-guvernamentale este eficient. Multitudinea de petiții la nivel local, nu numai că i-a determinat pe politicieni să reacționeze, dar a și demonstrat în mod clar guvernului chinez că aceste petiții nu sunt instigate de inamicul politic de la nivel național, ci de o forță politică globală-feminismul transnațional și alte organizații locale care luptă pentru justiție socială și egalitate. Această forță politică globală nu poate fi suprimată de guvernul chinez, nici de alt stat național. Și niciun stat nu ar trebui să trateze această forță politică globală ca pe un inamic. Ar fi mult prea stupid.

Doi ,guvernul chinez este o entitate monolitică și decizia reprezintă un compromis între anumite facțiuni politice sau sucursale de stat. Este ușor de imaginat cât de feroce au fost afirmațiile din spatele scenei legate de cum se vor descurca cu această decizie politică atât de controversată. Compromisul final evidențiază faptul că mulți oficiali din sistemul politic au luptat pentru o soluție pozitivă.

Ea a evidențiat că:

As long as non-governmental organizations’ activism for advocating and implementing laws relating to gender equality or any other issue is defined as criminal, there will be no safe zone for feminists as well as activists working in other realms for social justice. Thus, our efforts cannot stop here with the release of the five.

Atât timp cât activismul organizațiilor non-guvernamentale pentru promovarea și implementarea legilor cu privire la egalitatea între sexe este catalogat drept un delict, nu va exista niciodată o zonă de siguranță pentru feminiști sau alți activiști care lucrează în alte domenii ale justiției sociale. Prin urmare, eforturile noastre nu trebuie să se oprească la eliberarea celor cinci.

Cum Summit-ul Global pentru Femei se apropie, profesoara insistă ca Națiunile Unite să facă demersurile necesare pentru a le scăpa pe cele 5 femei de persecuție politică.

Lupta nu s-a încheiat, după cum anunță rețeaua de activiști Free Chinese Feminists. Hashtag-urile de pe rețelele de socializare sunt: ‪#‎FreeTheFive‬ ‪#‎FreeChineseFeminists‬ ‪#‎FreeBeijing20Five‬

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.