Republica Moldova: o luptă neîncetată pentru menținerea unei voci rusofone independente

 

Captură de ecran a paginii web NewsMaker ce prezintă membrii echipei de redacție

În Republica Moldova, limba română și cea oficială, limba rusă, sunt niște instrumente de comunicare esențiale, mai ales pentru rețelele media locale. Global Voices s-a întâlnit cu Gala Vasilieva, redactor-șef al revistei NewsMaker, o platformă online în rusă, destinată în primul rând populației rusofone a țării pentru a înțelege cum războiul dus de către Rusia împotriva Ucrainei are un impact puternic asupra presei din Moldova. Interviul a fost realizat în limba rusă în Chișinău.

Global Voices (GV): Cum a influențat războiul politica și presa din Moldova?

Gala Vasilieva: For the first time in years, we have a pro-European, right-leaning and non-coalition government that has stated its position clearly: It condemns Russia's invasion of Ukraine, and does all it can as a small country squeezed between Romania, Ukraine, and a border with Transnistria [A self-declared republic that controls 12 percent of Moldova, and is backed y Moscow but not recognized internationally]. As the war started in Ukraine in February, there was a huge wave of refugees, and we witnessed unprecedented solidarity: Moldovans offered housing, food, and transportation. There was also a huge interest in information about Ukraine. Later, we also saw anti-refugee hate speech campaigns on social media that eventually infiltrated the general media discourse. As a matter of fact, we conducted an investigation about those videos accusing Ukrainian refugees of being ungrateful, and discovered that some of the people making those videos were definitely not from Moldova. We know this because of specific terms they used in Russian in those videos that we don't use here. I have to say that this campaign was successful mostly in areas where people tend to consume media coming from Russia.

 Gala Vasilieva: Pentru prima dată în acești ani, avem un guvern pro-european, de dreapta și neimplicat într-o coaliție, care și-a stabilit în mod categoric poziția. Acesta condamnă invazia Rusiei în Ucraina și se implică în calitate de țară situată între România, Ucraina și frontierele Transnistriei (regiune ce și-a declarat autonomia, controlează 12% din Moldova și este susținută de către Moscova, însă nu este recunoscută internațional). Atunci când războiul a început în Ucraina în luna februarie, am primit un enorm val de refugiați și am fost martorii unei solidarități fără precedent: moldovenii au oferit adăpost, mâncare și transport. Totodată, s-a manifestat un mare interes pentru știrile despre Ucraina. Mai târziu, am văzut de asemenea campanii de încurajare a urii împotriva refugiaților pe rețelele sociale ce au ajuns să infiltreze discursul general al presei ruse. Noi am condus de altfel o anchetă despre aceste videoclipuri care acuză refugiații ucraineni că sunt niște ingrați și am descoperit că anumite persoane ce realizau aceste clipuri nu erau originare din Moldova. Noi știm asta și datorită unor termeni de origine rusă specifici care au fost utilizați în aceste clipuri, dar nu și din țara noastră. Trebuie să spun că această campanie a fost considerată drept una de succes, mai ales în zonele unde lumea are tendința să consume materialele media de proveniență rusă.

După cum bine explică Vasilieva, inflația este una dintre principalele preocupări ale societății moldovenești:

Vasilieva: About 40 percent of people in Moldova justify, to various degrees, Russia's aggression. One of the reasons for such a high figure is the socioeconomic challenge people face here with a 30 percent inflation and jumping energy prices. People blame this inflation rate on the current Moldovan government, and namely on Chișinău ‘s agenda to join the European Union. But in reality inflation is caused mostly by the war, something many refuse to admit, or even consider. People look at Ukraine where the government has put a cap on gas prices, and conclude that, if gas is expensive in Moldova, it is the fault of the government, thus it is better to prioritize relations with Russia for the future.

Vasilieva: În jur de 40% din locuitorii Moldovei justifică, în diverse proporții, agresiunea rusă. Unul dintre motivele care explică acest număr atât de ridicat este situația socioeconomică dificilă, cu care populația se confruntă, cu o inflație de 30% și scumpirea prețului energiei. Oamenii pun pe seama guvernului actual această inflație a taxei și, mai mult, intenției Chișinăului de a intra în Uniunea Europeană. În realitate, inflația este în principiu cauzată de către război, realitatea pe care mulți refuză să o recunoască, chiar să o și închipuie. Populația vede că, în Ucraina, guvernul a plafonat prețurile produselor de bază și concluzionează că dacă acestea sunt scumpe în Moldova, este vina guvernului și, deci, este preferabil să prioritizeze relațiile cu Rusia pe viitor.

Un alt subiect sensibil, precum Vasilieva detaliază, este bariera lingvistică. NewsMaker a fost creat pentru a completa această lacună:

Vasilieva: There are people in Moldova who do not understand Romanian, for them Russian is the gateway to information consumption, mostly through television and the internet. Our ethnic minorities speak predominantly Russian, so do people in Transnistria, yet our government does not have an adequate policy to integrate them, to offer quality teaching of Romanian. We get into absurd situations when support for teaching Romanian, as for example in Gagauzia [region on Moldova inhabited predominantly by Gagauz, a Turkic and often russophone ethnic group], comes not from our own government, but from grants by foreign donors!

This is why Newsmaker was established, initially in Russian only, because we wanted to have a truly independent source in Russian that would not engage in propaganda. Interestingly, we did a survey and found that half of our audience are native speakers of Romanian, yet they read us because we provide something quite rare in Moldova: analytical content. Based on this, we decided to create a Romanian edition, but the russophone part remains the most read one. The problem in Moldova is not a lack of freedom of expression, unlike what is happening in Russia, but the lack of media literacy. Television content is monitored by different state organs and TV stations are penalized when they break the law, but the internet is free to produce and disseminate anything.

Today, people in Transnistria read us a lot because most of them don't speak Romanian, besides Newsmaker has a special focus on this region and on Gagauzia, so we become de facto the only source of information about Moldova overall in Russian. We also know that people in Transnistria copy our material and share it in groups of Viber, a messenger that is very popular in this region. Within Russia, our website is blocked unless you have a VPN and in Transnistria all media is government-controlled.

Vasilieva: Există persoane în Republica Moldova care nu înțeleg limba română. Pentru ele, limba rusă este poarta de acces către informație, mai cu seamă, cu ajutorul televiziunii și al internetului. Majoritatea grupurilor etnice minoritare vorbesc rusa, precum locuitorii din Transnistria, dar guvernul nu adoptă o politică adecvată pentru a-i integra și pentru a le oferi posibilitatea de a învăța româna. Ne aflăm în niște situații absurde în care susținerea învățării limbii române nu vine din partea propriului nostru guvern, ci din subvenții străine, cum este cazul în Găgăuzia (regiune din Republica Moldova locuită în mare parte de către găgăuzi, grup etnic turc și adesea rusofon).

NewsMaker a fost creat pentru acest motiv, inițial exclusiv în limba rusă, căci noi dorim să avem o redacție cu adevărat independentă în rusă care să nu facă propagandă. Un aspect interesant este că noi am făcut o cercetare și am constatat că jumătate din publicul nostru vorbește ca și limbă maternă româna și, cu toate acestea, ne citește pentru că noi furnizăm ceva rar în Moldova: conținut analitic. Odată cu această constatare, noi ne-am decis să creăm și o ediție românească, deși versiunea în rusă rămâne cea mai citită. Problema din Moldova nu este lipsa libertății de exprimare, contrar celor ce se întâmplă în Rusia, ci lipsa educației de a se informa. Conținutul televizat este controlat de către diferite organe publice, iar canalele de televiziune sunt sancționate când încalcă legea, dar internetul este lăsat să producă și să difuzeze orice tip de informație.

În prezent, locuitorii Transnistriei ne citesc mult pentru că mulți dintre ei nu vorbesc româna, cu atât mai mult cu cât NewsMaker se concentrează în special asupra acestei regiuni și asupra Găgăuziei, ceea ce ne face singura sursă de informații generale despre Moldova în limba rusă. Noi știm de asemenea că oamenii din Transnistria imită conținutul nostru și îl împărtășesc pe Viber, o platformă de mesaje foarte populară în această zonă. În Rusia, site-ul nostru este blocat, atâta timp cât nu aveți un VPN (rețea virtuală privată) și în Transnistria, toate rețelele media sunt controlate de către stat.

Cu toate acestea necesară, NewsMaker trece printr-o perioadă dificilă din cauza războiului, remarcă redactora-șefă:

Vasilieva: We are a commercial media and we display on our webpage the names of those who support us: grants mostly from Moldovan and foreign organizations. We used to have 20 percent of our budget covered by advertising, but since the beginning of the war, that segment dropped to 10 percent. We don't publish content that is in fact disguised advertizing or lobbying, unlike what is widely practiced in other Moldovan media. Besides, our competitor is the Russian Sputnik [a pro-Kremlin multilingual media platform operating out of Moscow that has been blocked since February 2022] that has a giant budget compared to what we can afford, and who can pay well, and has access to top technology.

Vasilieva: Noi suntem o platformă media comercială și afișăm pe pagina noastră web numele celor care ne sprijină: donații provenite mai ales de la organizații moldovenești și străine. În trecut, 20% din bugetul nostru era acoperit de publicitate, dar începând cu războiul din Ucraina, această proporție a scăzut la 10%. Noi nu publicăm conținut care ar fi de fapt publicitate ascunsă sau cu alte interese, față de ceea ce se întâmplă în general pe alte rețele media moldovenești. În plus, adversarul nostru este agenția rusă Sputnik (platformă media multilingvă pro-Kremlin ce operează din Moscova și este suspendată din februarie 2022), care are un buget considerabil în raport cu ceea ce noi ne permitem și poate oferi bune remunerații și acces la o tehnologie de top.

Vasilieva atenționează, zicând că viitorul sociopolitic rămâne unul incert:

We have protests led by populist politician and businessman Ilan Shor who has openly declared he pays transportation to the capital and food to those who agree to protest under his banner in front of the government's office. Those protests actually reveal the extent of poverty in Moldova: many people might earn as little as 200 US dollars monthly, and yet can make US dollars 20 per day if they participate in the protest. They do this out of desperation.

At the beginning of the war, people did pack suitcases in case they had to flee. Many still have those suitcases on the ready, and are now replacing summer clothes with winter clothes in case the war in Ukraine escalates and reaches Moldova. Some also await for Russia to come as “liberators.” In the end it will all depends on how the war unfolds in Ukraine. People are tired: we had the pandemic, now a war at the border, and prices of gas are going up. If power cuts happen in winter, we don't know how people will react.

Noi avem manifestații conduse de către politicianul populist și omul de afaceri Ilan Șor, care a declarat că ar plăti transportul spre capitală și mâncarea celor ce acceptau să protesteze pentru el în fața instituției guvernului. Aceste manifestații arată într-adevăr cât a crescut rata sărăciei în Moldova: multe persoane câștigă doar 200 de dolari pe lună, însă pot obține numai 20 de dolari pe zi dacă participă la protest. Ele o fac din disperare.

La începutul războiului, oamenii și-au făcut bagajele în cazul în care trebuiau să plece. Mulți încă și le țin pregătite și înlocuiesc numai hainele de vară cu cele de iarnă în cazul în care războiul se intensifică și ajunge în Moldova. Unii așteaptă totodată ca Rusia să vină ca și țară eliberatoare. Până la urmă, totul depinde de cum va continua războiul din Ucraina. Oamenii sunt obosiți: am avut mai întâi pandemia, acum un război la graniță, iar prețurile produselor de bază cresc. Dacă tăierile de electricitate vor avea loc în iarnă, nu știm cum va reacționa lumea.

Proteste în favoarea lui Ilan Shor împotriva actualului guvern. Fotografie realizată de către Filip Noubel și utilizată cu permisiune.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.