Comunitățile din Pacific încearcă să protejeze băutura kava, pe măsură ce aceasta câștigă popularitate la nivel mondial

Kava

Prepararea băuturii kava în Fiji. Foto de pe pagina de Flickr a lui Dave Lonsdale. CC BY 2.0 DEED

Kava (Piper methysticum) este o plantă originară din Insulele Pacificului. Rădăcinile sale sunt uscate, zdrobite și amestecate cu apă, devenind o băutură fără alcool cu efecte sedative și de reducere a stresului. Kava se folosește nu doar în timpul ceremoniilor, ci și în viața de zi cu zi a comunităților din Pacific.  

Mulțumită comunității din diasporă, kava a devenit o băutură sănătoasă cunoscută în întreaga lume. Între timp, liderii și comunitățile regionale depun eforturi pentru a proteja micii fermieri și pentru a asigura protejarea proprietății intelectuale a acestei plante rădăcinoase ancestrale. 

În ultimii ani, cererea mondială de kava a crescut, deoarece tot mai mulți oameni consumă această băutură pentru beneficiile sale asupra dispoziției și sănătății. Extractele de kava sunt prelucrate și vândute sub formă de pudră sau ceai. 

Exporturile de kava au crescut simțitor ca răspuns la cerere. În 2023, Vanuatu a exportat 351 de tone de kava în Statele Unite. În 2020, Ministerul Comerțului din Fiji a raportat exporturi de kava în valoare de peste 25 de milioane de dolari. În același an, kava a reprezentat aproximativ 28% din exporturile din Tonga. 

Barurile care oferă această băutură au apărut peste tot în Statele Unite. Vestea că unii americani ar fi început să își cultive propria kava a stârnit reacții mixte în Pacific. Plata a fost bine primită de către exportatori, în timp ce unii fermieri și cercetători au definit-o „apropriere culturală”. 

Sitiveni Rabuka, prim-ministrul din Fiji, a reamintit celor interesați să intensifice cultivarea și prelucrarea kavei.  

It is bound to have an impact if Fiji does not move from the subsistence growing, preparation, marketing/promotion and reliance on the Fijian and Fijian Diaspora customers.

If Fiji and Pacific Islands kava producers want to retain or increase their customers, they must explore more down-stream processing to extend the market beyond ‘custom’ consumers or Pacific Islanders.

Fiji va fi afectată negativ dacă nu se îndepărtează de agricultura, prelucrarea, comercializarea și promovarea de subzistență și de dependența de clienții din Fiji și din diaspora fijiană. 

Dacă producătorii de kava din Fiji și insulele Pacificului doresc să-și păstreze sau să-și mărească numărul de clienți, atunci trebuie să exploreze mai multe modalități de prelucrare în aval pentru a extinde piața dincolo de clienții obișnuiți sau de locuitorii insulelor din Pacific.

Shaheen Ali, secretarul permanent al Ministerului comerțului din Fiji, a propus introducerea unor indicații geografice pentru exporturile de kava. 

As the Pacific Community, we need to also fast track the work on the protection of kava, and in particular the geographical indications to protect kava as a Pacific commodity, for the benefit of our smallholder kava farmers who depend on this crop for their livelihoods.

În calitate de comunitate din Pacific, trebuie, de asemenea, să accelerăm procedura de protejare a kavei și, în mod special, cea a indicațiilor geografice, pentru a proteja kava ca produs din Pacific în beneficiul micilor noștri agricultori de kava care depind de această plantă pentru supraviețuire.

Henry Puna, fostul secretar general al Forumului Insulelor din Pacific (Pacific Islands Forum), a criticat utilizarea denumirii „kava” pentru produsele realizate în afara Pacificului. 

It’s not for everybody else to use.

If they’re selling a similar product, well, they can use a different name. But we have to be realistic and accept that there are other tropical zones in the world where they grow this product.

Nu o poate folosi oricine. 

Dacă ei vând un produs similar, atunci pot folosi un nume diferit. Dar trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că există alte zone tropicale în lume unde se cultivă acest produs.

Timothy Tumukon, directorul general al Ministerului agriculturii, creșterii animalelor, silviculturii, pescuitului și biosecurității din Vanuatu, a afirmat într-un interviu pentru Fiji Times, că barurile din SUA nu oferă băutura tradițională kava, ci mai degrabă o imitație. 

The kava bars that are dropping up in the US and beyond are using kava extracts. It is not purely the kava as we know it. And this is where the concerns arise. That we need to very quickly define that space, define what it is. It’s being mixed with other products and that really is not kava. It’s something else.

Barurile specializate în kava tot apar în Statele Unite și nu numai folosesc extracte de kava. Nu este vorba de kava pură așa cum o știm noi. Și aici apar îngrijorările. Trebuie să definim acel spațiu foarte repede, să definim ce este. Este amestecată cu alte produse, deci nu este cu adevărat kava. Este cu totul altceva.

Pentru Praveen Naratan, un exportator de kava din Fiji, știrile despre culturile de kava în Statele Unite nu ar trebui să alarmeze cultivatorii locali în acest moment.

It will take them years to master what has been done in the Pacific for the last 3000 years so I am not too concerned with the Americans growing their own kava at the moment.

Le va lua ani de zile înainte să stăpânească ceea ce în Pacific se face de 3000 de ani, așa că nu mă îngrijorează foarte tare faptul că americanii au început să își cultive propria kava.

Jon Naupa, un exportator de kava din Vanuatu, crede, de asemenea, că cultivatorii din Pacific o să continue să aibă un avantaj în ceea ce privește cultivarea acestei plante native. 

Kava is a very fragile, finicky, funny plant. It's not just stick it in the ground and it grows. Anyone who tells you that has never planted kava.

You've got to have the right amount of shade, you've got to watch out for El Nino coming up, you've got to look at the drainage.

Kava este o plantă foarte fragilă, delicată și pretențioasă. Nu crește doar pentru că o bagi în pământ. Oricine spune asta nu a plantat niciodată kava.

Trebuie să ai cantitatea potrivită de umbră, trebuie să fii atent dacă vine El Nino, trebuie să controlezi drenajul.

Într-un interviu cu presa, un cultivator american a abordat preocupările legate de cultivarea de kava în Statele Unite. 

There’s an exodus of people from the islands and not a bunch of people coming back. So by allowing Pacific islanders to grow kava in America, it’s kind of bridging that cultural knowledge gap between generations. Someone is going to be able to teach their son or daughter how to grow kava whereas that would not have been possible in America before this point.

Există un exod de persoane dinspre insule, din care foarte puțini se întorc înapoi. Așadar, permițându-le insularilor din Pacific să cultive kava în America, se acoperă acel decalaj cultural și de cunoștințe între generații. Cineva își va putea învăța fiul sau fiica cum să cultive kava, lucru care nu ar fi fost posibil în America până acum.

Ulise Funaki, un cercetător tongan de la Universitatea din Hawaii, a primit cu entuziasm folosirea kavei în comunitățile din diasporă. 

The benefits of that export from the Pacific for these communities, you almost can't count it because while we're out here, while we're working, while we're doing the things we need to do as a people in our communities in the diaspora, we benefit as well.

We highly benefit from having access to that cultural, ancestral plant that is being brought to us, that we purchase and we use at funerals, weddings and there is the economics of how much is exported.

Beneficiile exportului din Pacific către aceste comunități aproape că nu pot fi enumerate. Pentru că în timp ce noi locuim aici, în timp ce lucrăm, în timp ce facem ceea ce trebuie să facem ca membri ai diasporei, beneficiem și noi de ele.  

Beneficiem foarte mult de pe urma accesului la acea plantă culturală și ancestrală care ne este adusă, pe care o cumpărăm și o folosim la înmormântări, la nunți, și la acestea se mai adaugă și aspectul economic al cantității exportate.

Cu toate acestea, cercetătorul a avertizat, de asemenea, cu privire la însușirea necorespunzătoare a kavei. 

…when you commodify and commercialise kava in ways that are not respectful of the tradition, not respectful as a people, and how we relate and how we engage with kava, then you have a problem on your hands.

… atunci când comercializezi kava în moduri care nu respectă tradiția, poporul și felul în care ne raportăm la kava și o utilizăm, atunci aici avem o problemă.

Anau Mesui, care deține un bar specializat în kava în Auckland, a explicat modul corect de a bea kava. 

Water, kava — that's it. Anything outside of that, I don't even know what you're drinking.

There's a connection to it, you're drinking it with other people, you're creating meaningful conversations, you're creating meaningful relationships.

Kava is alive, that's how I see it. It's a living thing in my perspective. So, you're honouring it when you're having that proper drinking of the kava.

Apă, kava – și atât. Orice altceva în afară de asta… nici nu știu ce bei acolo.  

Există o conexiune cu ea, o bei cu alți oameni, creezi conversații semnificative, creezi relații importante. 

Kava este vie, așa mi se pare mie. Pentru mine este o ființă vie. Deci onorezi kava atunci când o bei în mod corespunzător. 

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.