Poate un festival de literatură să aducă literatura nepaleză pe scena internațională?

The session 'Can literature bring together South Asia?' in the Nepal Literature Festival. Image by the author.

Sesiunea „Poate literatura uni Asia de Sud?” de la Festivalul de Literatură din Nepal. Fotografie: Festivalul de Literatură din Nepal. Folosită cu permisiune.

A 10-a ediție a Festivalului de Literatură din Nepal, singurul eveniment de acest gen din țară, s-a ținut în Pokhara în perioada 21-26 decembrie spre entuziasmul iubitorilor de literatură și al oamenilor din diferite medii sociale. Cu 55 de sesiuni diferite ținute pe parcursul a 5 zile, evenimentul a fost o combinație între literatură, cultură, poezie și muzică, precum și discuții pe diferite subiecte, printre care s-au numărat sportul, mâncarea, natura, politica, traducerea literară, scrierea creativă și multe altele.

La eveniment au participat scriitori nepalezi proeminenți și alți scriitori din Asia de Sud, inclusiv scriitorul srilankez Shehan Karunatilaka, laureat al premiului Booker, scriitoarea indiano-americană Suketu Mehta, biograful indian Akshaya Mukul și scriitorul american de origine nepaleză Samrat Upadhyay. Sesiunile, în special cele referitoare la scriere creativă, arta de a scrie biografii ale persoanelor sau locurilor, literatura din Asia de Sud și traducerea literaturii, precum și diferiți scriitori care și-au împărtășit experiența, au oferit iubitorilor de literatură speranța de a extinde literatura nepaleză dincolo de granițe și în întreaga lume.

Scriitorul Mohan Mainali, unul dintre participanți, și-a împărtășit entuziasmul de a fi parte a evenimentului și a vorbit despre sesiunea sa pe Twitter:

De azi în câteva zile în Pokhara! Îi voi asculta pe ceilalți. Voi vorbi despre „De la Mahabhara la Kanchenjunga”, în timp ce voi sta în Pokhara lângă Dhavalagiri, Manaslu și în fața munților Annapurna și Machhapuchhre.

Scriitorul Deepak Parajuli, alt participant, a oferit un tur virtual al evenimentului pe Twitter:

O priveliște panoramică a Festivalului de Literatură din Nepal!

Participanții au mai împărtășit și cât de interesantă li s-a părut sesiunea de scriere creativă. Un membru al Camerei Reprezentanților din Nepal, Manish Jha, a postat pe Twitter:

O conversație cu autorul cărții „The Maximum City” @suketumehta. „Arta de a scrie” a fost o sesiune interesantă la @Nepallitfest.

Deși traducerea literară din Asia de Sud rămâne în urmă pe piața globală, iar literatura nepaleză nu primește nici ea destulă atenție la nivel internațional, acest festival poate ajuta literatura bogată a Nepalului să iasă la lumină. Global Voices l-a intervievat pe Ajit Baral, directorul și co-fondatorul Festivalului de Literatură din Nepal prin email, pentru a discuta despre rolul festivalului în internaționalizarea literaturii nepaleze.

Global Voices (GV): Cu atâtea sesiuni interesante despre diverse subiecte la festival, vedeți un rezultat diferit față de anii anteriori?

Ajit Baral, Director and Co-Founder of Nepal Literature Festival (Photo credit: Ajit Baral)

Ajit Baral, Director și Co-fondator al Festivalului de Literatură din Nepal. Credit fotografie: Ajit Baral, folosită cu permisiunea sa.

Ajit Baral (AB): Every year we try to be as diverse in the topics we discuss and be inclusive of the participants we invite. This festival is no exception. In fact, this edition was most varied in terms of sessions, which ranged from music to sports, politics to social justice, education to animal habits, economy to climate change, libraries to Nepali cuisine, federalism to folktales, and journalism to narrative non-fiction. Whatever the topics, our aim has always been to regale the audience with scintillating conversations and enlighten them with expert knowledge. This edition is no different in this regard, either. That said, our focus was on the craft of writing this year. We had Indian American author Suketu Mehta talking about writing place, Indian biographer Akshaya Mukul holding forth on the art of biography, Nepali American author and professor of creative writing at Indiana University Samrat Upadhyay deliberating on creative writing, and the Booker Prize-winning Sri Lankan author Shehan Karunatilaka on the writing of “The Seven Moons of Maali Almeida.”

Ajit Baral (AB): În fiecare an încercăm să discutăm pe subiecte cât mai diverse și să fim inclusivi în legătură cu participanții pe care îi avem. Acest festival nu face excepție. De fapt, această ediție a avut cele mai diverse sesiuni, care au variat de la muzică la sport, de la politică la justiție socială, de la educație la obiceiurile animalelor, de la economie la schimbările climatice, de la biblioteci la bucătăria nepaleză, de la federalism la povești populare și de la jurnalism la non-ficțiune narativă. Indiferent de subiect, scopul nostru a fost întotdeauna să delectăm publicul cu conversații sclipitoare și să îi informăm cu cunoștințe de la experți. Această ediție nu este diferită nici din punctul ăsta de vedere. Acestea fiind spuse, anul acesta ne-am concentrat pe meseria de scriitor. I-am avut ca invitați pe autorul indo-american Suketu Mehta, care a vorbit despre locul în care se scrie, pe biograful indian Akshaya Mukul, care a vorbit despre arta biografiei, pe autorul și profesorul nepalezo-american de scriere creativă de la Indiana University, Samrat Upadhyay, care a vorbit despre scrierea creativă, și pe autorul din Sri Lanka, câștigător al Premiului Booker, Shehan Karunatilaka, care a vorbit despre cum a scris „The Seven Moons of Maali Almeida”.

GV: Cum pot festivalurile literare să deschidă calea pentru aducerea literaturii nepaleze pe piața internațională?

AB: I think literary festivals of international stature or scope can help take Nepali literature to the global market in two ways. It exposes local writers to international writers and their works, giving them the confidence and the knowledge to make a breakthrough internationally. And it allows them to network with international writers and builds connections with their publishers or literary agents, which is crucial if you want to succeed internationally. You may have a humdinger of a manuscript, but you need to have it read by someone in the publishing industry, which is very difficult. Having someone to provide a reference for you or, better, promote you, does help immensely.

AB: Cred că festivalurile literare de anvergură internațională sau cu scop internațional pot ajuta literatura nepaleză să ajungă pe piața globală în două feluri. Îi expun pe scriitorii locali la scriitori internaționali și la operele lor, oferindu-le încrederea și cunoștințele necesare pentru a face o descoperire pe plan internațional. Și le permit să intre în legătură cu scriitori internaționali, creându-și astfel relații cu editurile și agenții lor literari, ceea ce e esențial, dacă vrei să ai succes la nivel internațional. Poate că ai un manuscris extraordinar, dar trebuie să fie citit de cineva din industria editorială, ceea ce este foarte dificil. Faptul de a avea pe cineva care să îți ofere o referință sau, mai bine zis, să te promoveze, ajută enorm.

GV: Cum vedeți evoluția literaturii nepaleze în următorii zece ani?

AB: In the past ten or fifteen years, we have seen a growth in the production and publication of Nepali literature in the Nepali language. I think this trend will continue, and Nepali literature will be richer and more robust in ten years from now on. But will we have works of great ambition that are sweeping, experimental and transformative and that will force the world to take notice? I am not sure.

I would like to see more Nepali literature coming out in English in the near future. But I cannot confidently say that it will. Writing for an English weekly in 2004, I had conjectured, somewhat cheekily, that in the next ten or fifteen years, better works of Nepali literature would be written in the English language than in Nepali. Perhaps I was more optimistic then by the international success of Samrat Upadhyay and Manjushree Thapa, but I had solid reasons to believe so. However, that hasn't turned out to be. Once bitten, I wouldn't make similar claims now! Not with all the young, educated class leaving the country at the first available opportunity. I think this is what is sapping the growth of Nepali literature.

AB: În ultimii zece sau cincisprezece ani, am asistat la o creștere a producției și publicării de literatură nepaleză în limba nepaleză. Cred că această tendință va continua, iar literatura nepaleză va fi mai bogată și mai robustă în zece ani de acum încolo. Dar vom avea oare opere de mare ambiție, care să fie radicale, experimentale și transformatoare și care să oblige lumea să le ia în seamă? Nu sunt sigur.

Mi-ar plăcea să văd că apare mai multă literatură nepaleză în limba engleză în viitorul apropiat. Dar nu pot spune cu încredere că așa va fi. Când scriam pentru un săptămânal englez în 2004, am conchis, oarecum cu obrăznicie, că în următorii zece sau cincisprezece ani, se vor scrie lucrări literare nepaleze în limba engleză, mai bune decât cele în nepaleză. Poate că atunci eram mai optimist datorită succesului internațional al lui Samrat Upadhyay și Manjushree Thapa, dar aveam motive solide să cred acest lucru. Cu toate acestea, nu s-a dovedit a fi așa. Odată mușcat, nu aș mai face afirmații similare acum! Nu cu toată clasa tânără și educată care părăsește țara la prima ocazie disponibilă. Cred că acest lucru este ceea ce subminează creșterea literaturii nepaleze.

GV: Ce rol pot juca guvernul nepalez și comunitățile literare naționale și internaționale în a aduce literatura nepaleză în atenția globală?

AB: The government can do much. They can support literary festivals, provide grants for the translation of great works of Nepali literature, provide residencies for writers or fund their research for books. As for the national and international communities, they can read as much Nepali literature as they can or get hold of and champion the works that they think can compete with other works of international literature.

AB: Guvernul poate face multe. Poate sprijini festivalurile literare, poate oferi granturi pentru traducerea marilor opere ale literaturii nepaleze, poate oferi rezidențe pentru scriitori sau poate finanța cercetarea acestora pentru cărți. În ceea ce privește comunitățile naționale și internaționale, acestea pot citi cât mai multă literatură nepaleză sau pot face rost de ea și pot susține operele despre care consideră că pot concura cu alte opere din literatura internațională.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.