Depășirea crizei existențiale cu ajutorul muzicii: Karolina Cicha din Polonia

Captură de ecran din videoul oficial de pe YouTube Cicha & Pałyga TATARSKA / TATAR ALBUM. Utilizare corectă.

Artista folk poloneză Karolina Cicha, cântăreață, compozitoare, multi-instrumentistă și femeie-orchestră încearcă să folosească limbajul muzicii pentru a depăși prejudecățile istorice față de grupurile minoritare din Europa. Într-un interviu cu Global Voices, ea explică de ce cântă muzica minorităților din Polonia, fie singură, fie cu alți artiști.

Pentru multe grupuri minoritare, a fi văzut ca fiind diferit este o experiență familiară. Dar muzica poate oferi o cale spre dialog și spre schimbul  de perspective interculturale. Pentru că muzica este deseori un element cheie de identificare culturală și națională — consecventă de-a lungul generațiilor — aceasta poate păstra culturi și poate preveni asimilarea lor forțată în mijlocul prejudecății sau discriminării din partea majorității.

Karolina Cicha a explicat:

Everything I have to say about it is somewhere between the melodies. Music speaks more than words. It is the language of emotions. She is beauty. You have to go to a concert or listen to an album [in order to understand it].

Tot ce vreau să spun se găsește undeva între note. Muzica transmite mai mult decât cuvintele. Aceasta reprezintă limbajul emoțiilor. Ea este frumusețe. Trebuie să mergi la un concert sau să asculți un album [ca să o înțelegi].

Aceste eforturi de umanizare se înscriu în gândirea filozofului german al „pesimismului existențial” Arthur Schopenhauer, care a sugerat în lucrarea sa „Lumea ca voință și reprezentare” că muzica este limba universală care ne poate dezvălui sinele și dorințele interioare și poate fi o limbă a înțelegerii și a acceptării, ajutându-ne să evităm să cădem pradă prejudecăților și să ne protejăm de suferință eternă.

Prin muzica sa, Cicha evidențiază multidimensionalitatea culturii poloneze și est europene. În 2017, împreună cu Bart Pałyga, aceasta a înregistrat  „Albumul Tătar” (Płyta Tatarska), cu cântece ale tătarilor din Crimeea și de pe Volga, pentru care s-a inspirat din tradițiile și melodiile din 1937, atunci când au fost menționați tătarii pentru prima dată în Marele Ducat al Lituaniei.

Tătarii, în special tătarii lipcani, au făcut parte din peisajul polonez începând din secolul 14. Ca mulți asemenea lor, tătarii lipcani erau parte din familia mai mare a popoarelor turcice musulmane, scriau cu alfabetul arab și vorbeau tătară. Cu toate acestea, în timpul procesului de asimilare din Polonia (prin așa numitul centrism polonez), mare parte din această cultură s-a pierdut — deși activiști și artiști au început să reînvie moștenirea tătară în ultimii ani.

Karolina Cicha, care este născută în regiunea Podlasia din Polonia, a vorbit despre motivul pentru care este atrasă de muzica tătară:

Many Tatars live in my home region. They moved to Poland over 600 years ago, grew into Polish culture and at the same time did not forget about their identity and Islam.

Mulți tătari locuiesc în regiunea mea natală. Aceștia s-au mutat în Polonia acum mai bine de 600 de ani, au crescut în cultura poloneză și în același timp nu și-au uitat identitatea și religia.

Chiar și înainte de acest album de muzică tătară, Karolina a înregistrat un alt album numit Wieloma językami (Nouă limbi), care include cântece aparținând altor minorități, precum belarușii, lituanienii, rușii, ucrainienii, evreii, romii, dar și două cântece ale minorității tătare.

Cu toate acestea, ea nu a încetat să descopere cântecele minorităților. În august 2022, a venit la Vechia Sinagogă din Plzeň din Cehia împreună cu Patricja Betley și Karolina Matuskiewicz, îmbrăcată tradițional, pentru a prezenta cântece ale karaiților (singura minoritate turcică de religie iudaică).

Karolina Cicha trio Karaim foto Vechea Sinagogă

De la stânga: Patricja Betley, Karolina Cicha, Karolina Matuszkiewicz în timpul spectacolului lor de muzică karaim în Vechea Sinagogă din Plzen, foto de Elmira Lyapina, folosită cu permisiune.

…When it comes to the Karaites, this minority is also present in Poland and very dynamic in terms of organization. It was the Polish Karaites themselves who asked me to arrange and develop their music.

…Când vine vorba de karaiți, această minoritate este de asemenea prezentă în Polonia și este foarte dinamică în ceea ce privește organizarea. Înșiși karaiții polonezi m-au rugat să le orchestrez și să le dezvolt muzica.

Karolina nu doar face cunoscută muzica minorităților — ea și cântă în limbile acestora:

I am very interested in minorities, hence the desire to learn the phonetics of languages. While learning the language, you must also learn about the culture and view of the world of a given minority.

Sunt foarte interesată de minorități, de aici dorința de a învăța fonetica limbii. Când înveți limba, trebuie să înveți și despre cultură și să vezi lumea [prin ochii] unei anumite minorități.

Când a prezentat muzicienii de la concertul de muzică karaim din Sinagoga Plzeň, al treilea secretar al ambasadei Lituaniei în Cehia, Kristina Baubinaitė, a menționat că UNESCO consideră limba karaiților ca fiind în mare pericol de dispariție, lăudând rolul Karolinei în procesul de păstrare a acesteia. În 2021, Karolina a scos un album de muzică karaim numit Karaimska mapa muzyczna.

Această muziciană poloneză face și cercetare intensivă asupra artefactelor, melodiilor și istoriilor cântecelor în alte limbi; de exemplu, pentru „Albumul Tătar”, aceasta a vizitat Crimeea, Tatarstan și Kazahstan.

I have been traveling abroad with the music of minorities living in Poland since 2014… The story about the context of the song is a very important element of each concert. I prepare them separately. The presence of some songs is important precisely because of this context, which says a lot about the struggles and sufferings of a given minority. Many people find compassion in this and allow them to see their country and their lives with a larger perspective.

Călătoresc în străinătate cu muzica minorităților care locuiesc în Polonia din 2014… Povestea contextului unui cântec este un element foarte important al fiecărui concert. Le pregătesc separat. Prezența unor cântece este importantă tocmai datorită contextului care spune multe despre greutățile și suferințele unei anumite minorități. Mulți oameni găsesc compasiune în aceasta, ceea ce le permite să-și vadă țara și viețile dintr-o perspectivă mai largă.

Prin aceste spectacole, ea spune poveștile comunității: făcând cunoscut grupul minoritar, evidențiind elementele principale ale muzicii, dezvăluind care sunt obiectivele comunității și reprezentanții acesteia, și învățând publicul despre compozitorii sau creatorii cântecelor. „Albumul Tătar” al artistei a inclus cântece tătare, precum Ey Güzel Qırım. Acesta explorează un moment tragic din istoria tătarilor din Crimeea — deportarea în masă din Crimeea în 1944 — dar și povești ale karaiților care au început să se mute din Crimeea în Lituania și Polonia în secolul 14, continuând până în secolele 19 și 20.

We usually meet with a good reception of our music. People are often surprised that in a Slavic country there are minorities originating from the Turkic language group. The presence of Belarusians, Ukrainians, or Lithuanians in the region is hardly surprising, but few people know about Tatars or Karaims, even in Poland itself

De obicei, muzica noastră este primită bine. Oamenii sunt deseori surprinși că într-o țară slavă există minorități care își au originea în familia lingvistică turcică. Prezența belarușilor, ucrainienilor sau a lituanienilor în regiune nu este surprinzătoare, dar puțini oameni știu despre tătari și karaiți, chiar și în Polonia.

Atunci când Cicha este întrebată ce îi place cel mai mult la acest gen de muzică, ea răspunde cu o replică care poate fi încadrată în tărâmul universalismului muzical al lui Schopenhauer:

I have no musical education. I am self-taught. I learned everything by ear like village musicians… In music, I'm interested in universal emotions and how they manifest themselves through a local song. I don't limit myself to world music. For example, I have just recorded the album ‘SAD’, which I co-create with Sw@da, who is the creator of electronic music.

Nu am educație muzicală. Sunt autodidactă. Am învățat totul după ureche ca muzicienii de la sat… În muzică, sunt interesată de emoții universale și de cum s-au manifestat acestea printr-un cântec local. Nu mă limitez la muzică internațională. De exemplu, am înregistrat recent albumul „SAD”, pe care l-am compus cu Sw@da, care face muzică electronică.

Potrivit lui Schopenhauer, nici măcar artiștii nu sunt protejați de suferința vieții. Cu toate acestea, răsplata artistului este cunoașterea pură, adevărată și profundă a naturii interioare a lumii.

Pentru a asculta muzica Karolinei Cicha și a sărbători diversitatea de muzicieni, culturi și limbi din Polonia, încearcă playlistul Spotify al Global Voices aici.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.