Cehia, Slovacia: „biciuitul” fetelor și și alte tradiții de Paște

Paștele este o sărbătoare foarte importantă atât în Cehia, cât și în Slovacia, numită Velikonoce – de la Veliké noci sau Nopți minunate. Cu toate că semnificațiile religioase ale Paștelui au fost suprimate în timpul regimului comunist, în ziua de azi cehii și slovacii sunt din nou conștienți de fundalul creștin al Paștelui, chiar dacă  aceștia văd această perioadă ca fiind în mare parte una de distracție, multe tradiții sunt în continuare ținute, în special la sate. Mai mulți bloggeri au descris unele dintre acestea.

Prague Easter
Easter de Nic Hyland,  imagine folosită cu o licență Creative Commons.

Joia Verde

Joia dinaintea Paștelui este ziua Cinei celei de Taină, când Iisus Hristos s-a ospătat împreună cu apostolii cu carne de miel, pâine și vin. Datorită acestui lucru, în această zi este o tradiție să se gătească carnea de miel pentru Paște, dar acum adevăratul miel este înlocuit cu turta dulce în formă de miel. Pe blogul The Journeys of Captain Oddsocks (Călătoriile Căpitanului Oddsocks) este explicat că Joia Verde este numită astfel „datorită robelor lungi verzi purtate în biserică și datorită faptului că în mod tradițional se mănâncă spanac și varză în acestă zi”. Bloggerul descrie de asemenea tradițiile zilei:

… customs include the boys’ game Chasing Judas, and the baking of twisted spiral buns representing serpents, the symbols of betrayal. In some villages there are processions led by a captive Judas in a straw suit which is ceremonially burnt at the end of the day. When sprinkled into a clean jug of water, the ashes of Judas were believed to have special powers including the abilities to guard against fire and protect the health of livestock for the coming year.

…printre tradiții se numără și un joc pentru băieți numit Fugărindu-l pe Iuda, precum și coacerea de chifle împletite reprezentând șerpi, simbolul trădării. În unele sate există procesiuni conduse de un Iuda captiv într-un costum de paie, costum care este ars în mod ceremonios la sfârșitul zilei. Se credea că atunci când cenușa rezultată este presărată într-un ulcior cu apă, acesta avea puteri speciale inclusiv abilitatea de a păzi împotriva incendiilor și de a proteja sănătatea animalelor pentru anul următor.

Duminica de Paște

The Journeys of Captain Oddsocks  descrie Duminica de Paște ca fiind „ziua cea mare”:

The day that Christ rose from the grave, the day of new life cleansed of suffering and victorious over death. The morning is for attending church services, (the bells having returned from Rome) and the early afternoon is set aside for a great feast. After the meal it’s time to visit relatives, and in some places to ride in a horseback procession through the countryside with blessed twigs to ensure fertile fields for the year ahead. While the men and boys are out gallivanting around on horses, girls are at home decorating eggs in preparation for the following day.

Ziua în care Iisus a înviat din mormânt este ziua vieții noi purificate de suferință și victorioase asupra morții. Dimineața este dedicată mersului la biserică, (clopotele întorcându-se de la Roma – referință la o tradiție catolică n.tr.) și începutul după-amiezii este rezervată pentru marele festin. După masă se vizitează rudele, și în unele locuri se merge într-o procesiune călare prin mediul rural cu rămurele sfințite pentru a avea asigurarea că terenurile for fi fertile în anul care urmează. În timp ce bărbații și băieții sunt afară plimbându-se în galop cu caii, fetele sunt acasă și decorează ouă pregătindu-se pentru ziua următoare.

Easter Eggs
Egg Time de Semmi, folosită cu permisiune.

Ouăle de Paște sunt numite kraslice, de la cuvântul din ceha veche krásný, însemnând roșu, care este culoarea cea mai des folosită pentru vopsit ouăle. Modelele sunt de obicei foarte complexe și, așa cum este subliniat pe blogul The Foreigner's Guide to Living in Slovakia (Ghidul străinului pentru a locui în Slovacia), „unele ouă sunt decorate folosind un burghiu și scobind porțiuni din coajă”. De fapt, tehnicile folosite pentru a le picta și decora manual sunt cu adevărat o formă de artă, și există chiar și competiții pentru cele mai bune kraslice, precum și un muzeu dedicat acestui meșteșug.

În săptămânile de dinainte de Paște, în orașele din Cehia și Slovacia sunt organizate târguri unde se vând kraslice, miei de turtă dulce și alte lucruri de Paște. Un exemplu de asemenea târg este cel din Piața din Orașul Vechi din Praga, fotografiată de My Czech Republic Blog (Blogul meu despre Cehia).

Lunea Albă

Tradițiile din Lunea Paștelui care presupun ca băieții să toarne apă peste fete și să le „biciuiască” ușor cu ramuri împletite, sunt cele mai controversate tradiții de Paște. Așa cum este explicat pe blogul The Foreigner's Guide to Living in Slovakia:„dacă nu ești slovac și nu ai crescut cu aceste tradiții, ți se vor părea în cel mai bun caz bizare și în cel mai rău caz barbare”.

Easter Pomlazka
What? de Laura Appleyard, folosită cu o licență Creative Commons.

Deci ce se întâmplă mai exact în Lunea Paștelui? Bloggerul de la The Czech Daily World (Lumea cehă de zi cu zi) explică ce presupune pomlázka, tradiția biciuirii:

Throughout the day men (usually in groups) visit their female relatives and friends and spank them with special whips. […] These whips are hand-made from willow rods, the length ranges from 50 centimeters to two meters. There are ribbons at the end. There used to be a tradition that women would add their own ribbons so the whip would say how many women the particular man has already visited but this seems to fizzle out. And women are chased around (if they decide to make it interesting or to play along), or they just stand motionless and the male visitors would spank her butt. However, it should not hurt. Or at least not throughout the whole procedure.

De-a lungul zilei bărbații (de obicei în grupuri) își vizitează rudele de sex feminin și prietenele și le plesnesc cu bice speciale. […]  Aceste bice sunt făcute manual din vergele de sălcii ale căror lungime variază între 50 de centimetri și doi metri. Acestea au fundițe la capete. Exista o tradiție ca femeia să adauge propria ei fundiță ca să se vadă de pe bici câte femei a vizitat fiecare bărbat, dar aceasta pare că se stinge. Și femeile sunt fugărite (dacă acestea decid să facă lucrurile interesante sau să intre în joc), sau doar stau nemișcate și bărbații le plesnesc peste fund. Cu toate acestea, nu ar trebui să doară sau cel puțin nu ar trebui să doară de-a lungul întregii proceduri.

Pe blogul The Foreigner's Guide to Living in Slovakia este explicat motivul pentru care ramurile de sălcii sunt folosite pentru a face pomlázka (care este numit korbáč în slovacă): „Este primul copac care „se trezește” primăvara și, potrivit tradiției populare, se credea că fertilitatea și vitalitatea din ramuri se va transfera femeii în timpul biciuirii”.

Pe blogul Czech Mate Diary (Jurnalul unui ceh) este explicat schimbul care are loc în timpul biciuirii:

If you were one of the first houses the mob visited, you were lucky: the guys are still kind of sober, kind of polite and kind of mellow. You let them into the living room – or better – just a hallway, give them some refreshments, offer them more vodka and let them “spank” you. If they still have their egg baskets, you would also stuff couple of eggs in them and if you are lucky they leave afterwards.

Dacă locuiai în una dintre primele case pe care grupul o vizita, erai norocoasă: băieții sunt încă destul de treji, destul de politicoși și destul de blânzi. Îi lăsai să intre în camera de zi – sau mai bine – doar în hol, le dădeai niște răcoritoare, le ofereai mai mută votcă și îi lăsai să te „plesnească”. Dacă mai aveau încă coșurile pentru ouă, puneai câteva ouă în ele și, dacă erai norocoasă, după aceea aceștia plecau.

Pomlazka whipping
Biciuirea numită pomlázka în satul Hříchovice, lângă Pilsen.

Pe blogul Tischlers in Prague (Familia Tischler în Praga) a fost postat un articol din Prague Daily Monitor (Monitorul de Praga) despre reacția unei americance în legătură cu această tradiție:

…men and boys […] go door to door singing Easter carols, demanding “treats” (eggs, chocolate, liquor, or a peck on the cheek) and the right to beat the women with their pomlázka whips for good luck. While my female students said they generally enjoyed decorating Easter eggs and preparing Easter sweets, none seemed too fond of the pomlazka or gendered traditions.
[…] Being both female and a foreigner, I presented a problematic situation. Should our hostess offer me chocolate eggs and liquor as she did her male friends? Should she offer me nothing? In the end, I was given a warm welcome and a glass of red wine.

…bărbați și băieți […] merg din ușă în ușă cântând colinde de Paște, cerând „recompense” (ouă, ciocolată, băutură sau un pupic pe obraz) și dreptul de a bate femeile cu bicele lor pomlázka pentru noroc. În timp ce elevele mele au spus că, în general, le-a plăcut să decoreze ouă de Paște și să pregătească deserturi specifice, nici una nu părea prea încântată de pomlazka sau de tradiții patriarhale.
[…]Fiind în același timp femeie și străină, când a venit vorba despre mine, a fost o situație problematică. Trebuia ca gazda mea să-mi ofere ouă de ciocolată și băutură așa cum a făcut-o pentru prietenii ei? Trebuia să nu-mi ofere nimic? La final, am avut parte de o primire călduroasă și de un pahar de vin roșu.

Pe lângă biciuit, Lunea Paștelui implică de asemenea și stropitul. Potrivit blogului The Journeys of Captain Oddsocks, în unele regiuni fetele își iau revanșa marți când este rândul lor să biciuiască, în timp ce în alte regiuni acestea reversează procesul biciuirii cu o găleată cu apă rece ca gheața. Dar, în Slovacia, se pare că fetele sunt cele udate în Lunea Paștelui. Pe blogul The Foreigner's Guide to Living in Slovakia este explicat ritualul:

…it’s customary for the girls and women to stay at home while the boys and men, usually dressed in nicer clothing and sometimes even in kroj – traditional costume, go from the residence of one relative to another, bringing greetings and intending to oblievat’ – to “water” the female relatives present. Water is the symbol of life and the pouring of water is a gesture meant to bestow year long health and beauty. Some use a spray of perfume instead of water, or both.
Isn’t that nice? The women folk get watered and whipped while the men get fed and given drinks, and the little boys are given money or chocolate in exchange for their work of the day. Just so you know, being watered can range from having a teaspoon of warm tap water dribbled over you (my personal experience), to a bucket of frigid well water thrown at you.

…se obișnuiește ca felele și femeile să stea acasă, în timp ce bărbații, de obicei îmbrăcați cu haine mai bune și uneori chiar cu kroj – costumul tradițional, merg din casa în casă la rude, aducând urări și intenționând să ude (oblievat’) femeile prezente. Apa este simbolul vieții și turnarea acesteia este un gest menit să confere sănătate și frumusețe pentru tot anul. Unii fololosesc stropirea cu parfum în loc de apă, sau ambele.
Nu este drăguț? Femeile sunt udate și biciuite în timp ce bărbații primesc mâncare și băutură, și băieții mai mici, bani pentru ciocolată în schimbul muncii lor din ziua respectivă. Doar ca să știți, a fi udată poate varia de la o liguriță cu apă caldă de la robinet care este picurată peste tine (experiența mea personală), la o găleată cu apă rece din puț aruncată spre tine.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.