Refugiații din provincia Java de Vest, Indonezia, și-au înființat propria școală pentru că nu au acces la educație

Instructorii și echipa de administrație a Centrului Educațional pentru refugiați (RLC). Sursă: Pagina de Facebook a RLC, folosită cu permisiune

Un grup de refugiați din provincia Java de Vest a înființat voluntar un centru educativ numit Refugee Learning Center (RLC), cu scopul de a oferi altor refugiați accesul la educație și dezvoltare.

Conform ICNUR (Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați), în Indonezia sunt 14 405 de refugiați, majoritatea acestora trăind de ani de zile în această țară fără a fi obținut dreptul de reședință permanentă. Refugiații din Indonezia nu au acces la educație și locuri de muncă, situația lor fiind agravată din cauza proceselor complexe de strămutare, a lipsei de sprijin din partea administrației locale și a condițiilor de trai necorespunzătoare.

Indonezia nu a făcut parte din țările care au semnat Convenția pentru refugiați din 1951 și abia în 2016 a adoptat o lege privind protecția refugiaților.

Autoarea, Juke Carolina, a discutat cu coordonatorul RLC, Zakareia Shadkaam, despre activitățile menite să îmbunătățească condițiile refugiaților.

Juke Carolina (JC): Ne puteți spune despre istoria RLC-ului?

Zakareia Shadkaam (ZS): RLC was established in September 2015 by refugees to provide education for refugees because refugees do not have the right to get education (going to school or university) in Indonesia. The center is managed by a group of volunteers who work for the benefit of refugees who feel that they have something to offer to the community. Our vision is to raise “a diverse, educated and empowered refugee community.” To reach our vision, we provide education for refugees and prepare them for their future; facilitate communication and cooperation between diverse groups of people and cultures; provide meaningful engagement for the refugee community, and develop the capacities of refugee volunteers.

Zakareia Shadkaam (ZS): RLC a fost creat de refugiați în luna septembrie a anului 2015, pentru a oferi educație refugiaților, deoarece în Indonezia aceștia nu au dreptul la educație (școală sau universitate). Centrul este condus de un grup de voluntari ce lucrează în beneficiul refugiaților care consideră că pot aduce o contribuție în cadrul comunității. Viziunea noastră este să dezvoltăm “o comunitate de refugiați diversificată, educată și competentă”. Pentru a ne atinge scopul, oferim educație refugiaților și îi pregătim pentru viitor; înlesnim comunicarea și colaborarea dintre diverse grupuri de oameni și culturi; luăm în serios angajamentul nostru față de comunitatea de refugiați și dezvoltăm abilitățile voluntarilor din rândul refugiaților.

JC: Ați menționat că proiectul este administrat de către voluntari. Puteți să elaborați? 

ZH: The [center's] volunteers are all refugees from different countries. We have volunteers from Afghanistan, Pakistan, and Iran. We welcome non-refugee volunteers as well. The length of volunteering depends on each individual; we have volunteers who have been volunteering for more than three years already (I joined RLC in June 2016). We currently have more than 30 volunteers (2 futsal coaches, 24 teachers, and 8 board members) who teach 280 students in total: 180 children during the morning shift and 100 adults in the afternoon. English, Mathematics, Science and Social Science subjects are taught in the morning, while English and Bahasa Indonesia for adult pupils are taught in the afternoon.

There are many students here who arrived unaccompanied by their parents due to hardships in countries they are from.

ZH: Toți voluntarii (centrului) sunt refugiați proveniți din țări diferite. Avem voluntari din Afganistan, Pakistan și Iran. Sunt bineveniți de asemenea și voluntari care nu sunt refugiați. Durata voluntariatului depinde de fiecare; avem deja voluntari cu peste trei ani vechime (eu m-am alăturat centrului în iunie 2016). În prezent avem peste 30 de voluntari (2 antrenori de futsal, 24 de profesori și 8 membri ai consiliului) responsabili cu instruirea a 280 de studenți în total: 180 de copii în schimbul de dimineață și 100 de adulți după-amiaza. Dimineața se predau limba engleză, matematica, fizica, chimia, biologia și științele sociale, iar după-amiază studenții adulți învață limba engleză și limba indoneziană (Bahasa Indonesia).

Mulți studenți au venit aici neînsoțiți de părinți din cauza greutăților întâmpinate în țările de unde provin.

Un colaj al Echipelor de Futsal RLC. Fotografie oferită de Centrul Educațional pentru Refugiați. Folosită cu permisiune

Zakareia Shadkaam a mai menționat și faptul că RLC are șefi de clasă care sunt aleși de ceilalți studenți. Una dintre responsabilitățile lor este de a-și ajuta colegii la începutul cursurilor și în pauze.

Asad Mohsini din Afganistan are 28 de ani și este student al RLC. Visul lui este de a-și continua educația și de a deveni într-o zi un om de afaceri de succes. Fotografie oferită de RLC, folosită cu permisiune

JC: Cum vă mențineți activitatea? Studenții plătesc o taxă anume? Primiți ajutor de la administrația locală sau de la instituții internaționale, cum ar fi Națiunile Unite de exemplu?

ZH: We’re not self-sufficient, we rely on our online crowdfunding campaigns which we do twice a year. We cannot apply for any other type of funding because unfortunately, we cannot be registered officially in Indonesia. We do collect a symbolic amount of money from students which does not even cover half of the building rent. We don’t receive any kind of monetary help from any government body or international organizations.

ZH: Nu avem autonomie financiară, ne bazăm pe campanii online de finanțare participativă, pe care le organizăm de două ori pe an. Nu putem aplica pentru alt tip de finanțare deoarece, din păcate, nu ne putem înregistra oficial în Indonezia. Colectăm totuși o sumă simbolică de la studenți, care nu acoperă nici jumătate din chiria clădirii. Nu primim niciun fel de ajutor financiar de la niciun organism guvernamental sau organizație internațională.

Refugiații nu au fost niciodată un subiect central în politica internă sau externă din Indonezia. În 2018, ministrul indonezian pentru drepturile omului, Yasonna Laoly, a declarat că refugiații sunt o povară pentru guvern.

Deși Indonezia nu este o destinație populară pentru refugiați, poziția ei geografică îi oferă o popularitate temporară pentru aceia care vor să se stabilească în Australia.

Majoritatea infrastructurii pentru refugiați în Indonezia este suprapopulată, ceea ce a cauzat diverse încălcări ale drepturilor omului și cazuri de sinucidere în rândul refugiaților.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.