În India, tineri și întreprinderi își unesc forțele în căutarea de soluții ecologice

Femei producând podoabe din argilă în satul Nadsur din statul Maharashtra, India. Fotografie realizată de Karishma V., reprodusă cu permisiunea acestuia.

Mulți indieni, în special din zonele rurale, se confruntă cu efectele nocive ale schimbărilor climatice, în ciuda eforturilor pe care țara le face pentru a reduce emisiile de carbon și de a asigura tranziția către surse de energie regenerabilă. Aceste efecte sunt exacerbate de nivelurile înalte de poluare antropică, de industralizarea rapidă, precum și de deterioraraea mediului. În timp ce studenți din lumea întreagă se reunesc în căutarea unor politici mai bune pentru combaterea schimbărilor climatice, autorul acestui articol a discutat cu agricultori, cu experți, cu grupuri conduse de tineri și cu întreprinzători sociali din India care apelează la inovații în lupta cu schimbările climatice.

În 2018, un raport al Grupului interguvernamental de experți asupra evoluției climatului (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) a tras un semnal de alarmă asupra consecințelor dezastruoase dacă încălzirea globală actuală își va continua trendul, cu implicații severe pentru națiuni din sudul Asiei, incluzând India și Pakistanul, care se confruntă deja cu pierderea suprafețelor împădurite, cu temperaturi în creștere, valuri de căldură care au secerat mii de vieți, plus creșterea nivelului mării. India, care posedă o lungă coastă maritimă, este îndeosebi de vulnerabilă la aceste efecte, milioane de locuitori depinzând de mare pentru supraviețuire și locuind în zonele de coastă.

India se află sub presiunea de a limita schimbările climatice prin controlarea emisiilor toxice. Dar țara va trebui de asemenea să se adapteze la resurse de apă din ce în ce mai rare, la secete, inundații, cicloane și alte dezastre naturale, pentru a preveni morți premature, conform unui raport al Națiunilor Unite. Intitulat ‘Global Environment Outlook‘ [Perspective mondiale asupra mediului], acest raport descrie un decalaj care se adâncește între țări bogate și țări sărace cu privire la foamete, maladii și poluare.

Photographer: Karishma Venkiteswaran . Used with permission

O femeie își privește producția agricolă în statul Maharashtra din vestul Indiei, stat adesea afectat de secetă. Fotografie realizată de Karishma V., reprodusă cu permisiunea acestuia.

Impactul asupra agricultorilor

Pentru agricultorul de 44 de ani din India Sunil Patil, schimbările climatice reprezintă o problemă severă, care i-a distrus recoltele prin precipitații anormale, averse cu grindină și poluare. Posedând circa nouă hectare de teren în statul Maharashtra din vestul Indiei, Patil afirmă că schimbările climatice i-au redus veniturile, au afectat mediul și l-au sărăcit. Îi este greu să își țină copiii la școală. Am vorbit cu Patil, un agricultor de a doua generație:

I've completely stopped producing sugarcane as it is water-dependent and we have droughts in Nashik (region) and agriculture is akin to playing gamble with nature and has led to losses for many farmers. We keep looking for solutions but they are temporary and the government needs to educate us first on how to tackle increasing temperatures or avoid using too many chemicals.

Am încetat complet cultivarea sfeclei de zahăr, pentru că depinde de apă și pentru că ne confruntăm cu secete în regiunea Nashik. Agricultura este ca un pariu făcut cu natura, pe care mulți agricultori îl pierd. Căutăm mereu soluții, dar ele sunt temporare. Guvernul trebuie să ne informeze în primul rând asupra modului în care putem răspunde temperaturilor în creștere sau cum să evităm să abuzăm de produsele chimice.

Când antreprenorul social Akansha Singh a mers într-un mic sat, Jhabua, din statul indian Madhya Pradesh, ea a fost confruntată cu inegalități sociale și economice din hinterlandul indian. Agricultori deja copleșiți de schimbările climatice foloseau concentrații mai mari de pesticide și de îngrășăminte, în speranța unui randament mai bun. Acțiunile lor au avut un efect abuziv asupra solului din regiune.

O femeie din Maharashtra lucrând în câmpul de orez. Fotografie realizată de Karishma V., reprodusă cu permisiunea acestuia.

India is rich in feedstock but lags in producing biogas but imports natural gas and other polluting fuels. At every stage, we created awareness amongst villagers trying to reduce their carbon footprint, bring down levels of methane gas and offer them cleaner sources of electricity, fuel.

India este bogată în materii prime, dar trenează în producția de biomasă, importând gaze naturale și alți combustibili poluanți. La fiecare etapă, am venit cu informații în rândul sătenilor, încercând să reducem amprenta de carbon, să diminuăm nivelurile de metan și să aducem surse de electricitate și de combustibili mai curate.

Singh spune că utilizarea îngrășămintelor bio i-a ajutat pe agricultori să aibă o recoltă mai bună, reechilibrând treptat în același timp pH-ul solului.

P Sainath, fondator al Arhivelor poporului din India rurală (People's Archives of Rural India, PARI), i-a explicat autorului:

Indian farmers are seriously affected by climate change across multiple geographies. The situation is pretty serious and there has been an extreme increase in weather episodes in the last fifteen years. We can't blame nature as what humans have done to the soil, groundwater, forests is having a damaging impact.

Agricultorii indieni sunt afectați serios de schimbările climatice în numeroase zone geografice. Situația este destul de gravă, existând o creștere enormă a evenimentelor meteorologice extreme în ultimii cincisprezece ani. Nu putem da vina pe natură, din moment ce acțiunea umană asupra solului, a pânzei freatice și asupra pădurilor are un efect nefast.

Rețelele de tineri iau amploare

Cu o populație de 1.3 miliarde de oameni, India are o largă proporție de tineri. Însă lipsa locurilor de muncă, absența conștientizării față de schimbări climatice și inițiative guvernamentale tardive dăunează mediului. Toate acestea au creat o lacună pe care rețelele de tineret încearcă să o acopere.

Pentru a sensibiliza asupra schimbărilor climatice, ONG-ul cu sediul la New Delhi Youth For Climate Change (IYCN) desfășoară ateliere și campanii, iar momentan încearcă să mobilizeze echipe regionale, pe măsură ce probleme asociate schimbărilor climatice se intensifică în hinterlandul din India, afectând agricultori, populații tribale, precum și centre urbane. Manish Gautam, membru al IYCN, relatează:

In our workshops, we try to include basic climate science jargons, explain COP [Conference of the Parties] negotiations and involve more youngsters. In 2014, we had conducted nine workshops on climate change and youth survey as well.

În atelierele noastre, încercăm să includem jargonul de bază din științele climatului, să explicăm negocierile din Conferințele părților [Conference of the Parties, COP] și să implicăm mai mulți tineri. În 2014, am condus nouă ateliere asupra schimbărilor climatice și am efectuat de asemenea cercetări în rândul tinerilor.

Gautam continuă:

We are planning more initiatives, workshops and collaborating with many organizations. But, youth participation in India needs to be more and on a larger scale as our problems are much more complex.

Plănuim mai multe inițiative, ateliere și colaborări cu multe organizații. Dar tinerii indieni trebuie să participe mai mult și la o scară mai largă, problemele noastre fiind mult mai complexe.

Soluții inovative la scară largă

Cu economia sa în curs de dezvoltare, dispunând de puține resurse și de o populație enormă, India trebuie să investească circa nouă sute de miliarde de euro pentru a-și atinge obiectivele în ceea ce privește schimbările climatice, conform rapoartelor. În timp ce această cifră colosală oferă un indiciu asupra amplorii problemei, inițiative start-up folosesc noi tehnologii pentru a transforma poluarea atmosferică de coșmar din capitala New Delhi într-o soluție inovatoare.

Chakr Innovation, o tânără întreprindere cu centrul în New Delhi, transformă fumul și poluanții atmosferici în cerneală: ea adaptează motoare diesel producătoare de fum în așa fel încât acestea să recupereze până 90 la sută din poluanți.

O altă companie indiană, Selco India, contribuie la augmentarea utilizării de energie solară din India, oferind lanterne, sisteme de iluminat, microrețele și sobe electrice pe bază de energie solară populației din mediul rural, cu scopul de a construi surse sustenabile de energie care să reducă poluarea.

Milioane de indieni nu au acces la surse curate de energie și nici la suport financiar pentru a realiza tranziția, a declarat Sarah Alexander, consultant al Fundației Selco.

We're hoping to increase the resilience of people to tackle climate change and also offering efficient sources of energy. This will impact their overall well-being.

Sperăm să creștem tenacitatea oamenilor în lupta cu schimbările climatice și să oferim de asemenea surse de energie eficiente. Acest lucru se va reflecta în bunăstarea lor generală.

Un alt program de startup, Let's Recycle, folosește metode inovatoare pentru a identifica modurile de generare și de colectare a deșeurilor în statul Gujarat din vestul Indiei, aducând sute de gunoieri în economia formală și punând în același timp accentul pe reciclare. Conform Sandip Patel din CEO, Nepra, împreună cu Let's Recycle:

We use technology to map waste generation pattern across Ahmedabad and are focusing on recycling efficiently. With this, we hope to tackle climate change and expand across India.

Utilizăm tehnologia pentru a cartografia modurile în care se generează deșeuri în Ahmedabad și ne concentrăm asupra unei reciclări eficiente. Sperăm să luptăm astfel împotriva schimbărilor climatice și să ne dezvoltăm în India.

Confruntarea cu schimbările climatice și educarea cetățenilor cu privire la uriașul impact al acestora este o provocare pentru India, dar aceste grupuri și aceste tinere întreprinderi aduc o contribuție inovatoare pentru rezolvarea acestor probleme cruciale.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.