Biotestament în Italia: “dispozițiile anticipate ale tratamentului de la sfârșitul vieții” devin lege

Mulțumesc! Colaj care celebrează aprobarea legii cu privire la biotestament prin fotografii ale câtorva personalități civile care s-au luptat pentru cauză, făcându-și publică propria poveste. De la stânga la dreapta: DJ Fabo, Max Fanelli, Piergiorgio Welby și Eluana Englaro. Imagini ale lui Nando Di Giovanni pentru site-ul Alternativa Libera, utilizate cu autorizarea acestuia.

Pe data de 14 decembrie 2017, parlamentul italian a aprobat legea asupra testamentului biologic (“biotestament”), care le va permite cetățenilor să decidă ce tratamente medicale să accepte sau să refuze la sfârșitul vieții.

Biotestamentul este lege a Statului: aprobat definitiv la Senat cu 180 de voturi pro.

— Unica Radio (@UnicaRadio) 19 decembrie 2017

O luptă lungă, de la Luca Coscioni la Dj Fabo

Aprobarea biotestamentului este rezultatul unei lungi bătălii ce a implicat societatea civilă, politicieni și figuri publice. Primul dintre aceștia este Luca Coscioni, alergător de maraton, lider al Partidului Radical și cercetător al Departamentului de Economie al Universității din Trente și al Departamentului de Științe economice și statistice ale Universității din Tuscia, în Viterbo. În timp ce se antrena pentru a participa la maratonul de la New York din 1995, Coscioni a descoperit că suferă de scleroză laterală amiotrofică.

Coscioni, care a decedat în 2006 și căruia îi este dedicată o asociație ce s-a bătut în favoarea acestei legi, scria pe blogul său:

In primo luogo, il significato della mia esistenza è quello di viverla, così come mi è consentito, punto e basta. Nella mia avventura radicale, la cosa più importante, che penso di essere riuscito a realizzare, è quella di aver fatto di una malattia una occasione di rinascita, e di lotta politica. Di avere avuto la forza e il coraggio, di trasformare il mio privato in pubblico. Di avere ribadito che la persona malata è, innanzitutto, persona e, come tale, ha diritto a vivere una esistenza piena, e libera, contro il senso comune e le ipocrisie quotidiane, che vorrebbero, invece, relegarci in una terra di nessuno.

În primul rând, sensul existenței mele este să o trăiesc, așa cum îmi este permis să o fac, punct. În aventura mea radicală, lucrul cel mai important pe care cred că am reușit să-l realizez este că am făcut dintr-o boală o ocazie de renaștere și de luptă politică. Este faptul că am avut forța și curajul de a-mi transforma viața privată în viață publică. De a fi spus și repetat că bolnavul este înainte de toate o persoană, iar în această calitate are dreptul de a trăi o existență plină și liberă, împotriva sensului comun și a ipocriziilor care ar vrea, dimpotrivă, să ne izgonească în țara nimănui.

De asemenea, Michele Gesualdi, fost președinte al provinciei Florența în două legislaturi, și pe care aceeași boală l-a constrâns să se retragă din viața politică, a contribuit la lupta pentru aprobarea acestei legi. Înainte ca legea să fie aprobată, el a publicat o scrisoare deschisă președinților celor două camere ale Parlamentului italian, solicitându-le accelerarea procesului legislativ:

[…] sono a pregarvi di calarvi in simili drammi e contribuire ad alleviarli con l’accelerazione della legge sul testamento biologico. Non si tratta di favorire l’eutanasia, ma solo di lasciare libero l’interessato, lucido cosciente e consapevole, di essere giunto alla tappa finale, di scegliere di non essere inutilmente torturato e di levare dall’angoscia i suoi familiari, che non desiderano sia tradita la volontà del loro caro. […]

[…] vă implor să vă gândiți la asemenea drame și să ajutați la alinarea lor prin accelerarea legii asupra testamentului biologic. Nu este vorba despre favorizarea eutanasiei, ci pur și simplu despre a lăsa persoana interesată, lucidă, informată și conștientă, liberă să atingă etapa finală, să aleagă să nu fie torturată inutil și să-i cruțe de grijă pe membrii familiei sale, care nu doresc ca voința ființei dragi să fie trădată.

Infografie asupra proiectului de lege privind testamentul biologic creată de Asociația Luca Coscioni – Foto de pe pagina Facebook a Asociației Luca Coscioni.

De-a lungul timpului, alte personalități precum Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Max Fanelli și mai nou DJ Fabo au devenit promotori ai acestei cauze în mediile naționale.

Reacția catolicilor și discursul papei

Mediile catolice italiene, inclusiv instituțiile și personalul medical, au ridicat imediat bariere. Într-un articol publicat pe ilsussidiario.net, Niccolò Magnani a prezentat diferitele poziții și proteste ale Bisericii și a comentat o scrisoare-apel pe care lumea catolică i-a trimis-o președintelui Republicii Mattarella, invitându-l să nu semneze legea:

La posizione importante del Vaticano sul tema della Legge molto contestata dagli ambienti cattolici – ecco qui qualche spunto utile sul nostro quotidiano, ndr – segue di qualche ora la lettera-appello che il mondo cattolico ha inviato al Presidente della Repubblica Mattarella perché rinvii alle Camere la legge sulle DAT e il Biotestamento per “incostituzionalità”.

Poziția importantă a Vaticanului asupra subiectului legii larg contestate de cercurile catolice – iată câteva informații utile, n.r. – survine la câteva ore după scrisoarea-apel pe care lumea catolică a adresat-o Președintelui Republicii, Mattarella, pentru ca acesta să retrimită la Camere legea asupra biotestamentului, pe motive de “neconstituționalitate”.

Totuși, papa Francisco denunțase persistența terapeutică cu câteva zile înainte de aprobarea legii, după cum amintește formiche.net :

“Le domande che riguardano la fine della vita terrena hanno sempre interpellato l’umanità, ma oggi assumono forme nuove per l’evoluzione delle conoscenze e degli strumenti tecnici resi disponibili dall’ingegno umano”, ha detto il Papa. In quanto “oggi è anche possibile protrarre la vita in condizioni che in passato non si potevano neanche immaginare”, e quindi “occorre un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona”.

“Întrebările privind sfârșitul vieții terestre au provocat întotdeauna omenirea, dar astăzi ele capătă noi forme prin evoluția cunoștințelor și a instrumentelor tehnice puse la dispoziție de ingeniozitatea umană”, a declarat papa. De asemenea, “astăzi este posibilă prelungirea vieții în condiții ce înainte nu puteau fi nici măcar imaginate”, și ca atare “este nevoie de mai multă înțelepciune, deoarece astăzi tentația de a insista cu tratamente care produc efecte puternice asupra corpului este insidioasă, însă uneori dăunătoare bunăstării generale a persoanei”.

Urgența unei legi cu privire la dispozițiile anticipate asupra sfârșitului vieții se făcea simțită de ceva vreme. Opinia publică s-a exprimat, în ciuda diviziunilor politice care au blocat legea. Giovanna Greco amintește :

L'urgenza di una legge in materia viene testimoniata da più fonti. I dati dell'Eurispes contenuti nel Rapporto Italia 2016 mostrano come il 60% degli italiani (+4,8% rispetto al 2015) sia favorevole a una legislazione sull'eutanasia. Quanto ai medici, quelli favorevoli (42%) alla ‘dolce morte’ superano i contrari (34%), secondo il Medscape Ethics Report 2014.

Urgența unei legi în materie se dovedește prin mai multe surse. Cifrele Eurispes din Raportul Italia pe 2016 arată că 60 % dintre italieni (+ 4,8 % în comparație cu 2015) sunt în favoarea legislației asupra eutanasiei. În ceea ce îi privește pe medici, cei favorabili (42 %) “morții dulci” sunt mai numeroși decât cei ce se opun (34 %), după datele din raportul Medscape Ethics pe 2014.

Pe controlacrisi.org, Dr Ignazio Marino, chirurg specialist în transplantul de organe și fost primar al Romei între 2013 și 2015, amintește articolul 32 al Constituției italiene:

Non è stata approvata una legge che consente l’eutanasia: è stata approvata una legge che consente di scegliere le terapie. È quello che, nel 1948, è stato scritto nell’articolo 32 della nostra Costituzione che recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Per questo è una vittoria di tutti gli italiani che credono nella Costituzione e nella libertà di scelta.

Nicio lege permițând eutanasia nu a fost aprobată: a fost votată o lege care permite alegerea terapiilor. Este ceea ce, în 1948, a fost scris în articolul 32 al Constituției noastre, care stipulează: “Nimănui nu îi poate fi impus un tratament medical specific, decât prin lege. Legea nu poate, în niciun caz, să violeze limitele impuse de respectul persoanei umane”. De aceea este o victorie pentru toți italienii care cred în Constituție și în libertatea de a alege.

Din păcate, există riscul ca la următoarele alegeri forțele politice conservatoare să câștige și să pună în cauză acest mare succes civic.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.