În spatele construirii unei platforme sustenabile și open-source pentru învățarea limbilor străine

O versiune a acestei postări a fost publicată pe profilul r12n a sitului Medium.

Învățarea unei limbi străine este un proiect dificil. În ajutorul celor care au decis să încerce, de-a lungul ultimelor decade a fost dezvoltată o gamă largă de instrumente digitale, de la cele familiare (probabil) precum Rosetta Stone până la captivantele platforme virtuale.

În ultimii ani, aplicația web și mobilă Duolingo a devenit cunoscută datorită dezvoltării unui nou model de învățare ce se concentrează pe maximizarea implicării utilizatorului. Ea este gratuită, dar nu este și deschisă, în sensul că nu invită deschis utilizatorii să colaboreze și să contribuie. Componentele cu scop educativ ale lui Duolingo sunt adăugate sau eliminate în funcție de succesul lor cu utilizatorii și de ceea ce susține creșterea economică a companiei.

Duolingo este prevăzut cu un program numit “Incubator” ce permite voluntarilor să creeze cursuri noi. Acest program, însă, este neclar și conținutul creat prin intermediul său aparține în întregime lui Duolingo. L-am întrebat pe fondatorul lui Duolingo, Luis van Ahn, care sunt planurile de dezvoltare în ceea ce privește limbile pe cale de dispariție și cele autohtone, iar el a răspuns:

„We’ll be working on 4–5 smaller languages this year, but there are over 6,000 languages in the world, so we won’t have the resources to make a big dent any time soon.”

„Anul acesta vom lucra cu 4-5 limbi minore, dar se vorbesc peste 6000 de limbi global, deci nu dispunem de resursele necesare pentru a elimina decalajul în viitorul apropiat.”

Pentru antreprenorul social Marc Bogonovich, pe de altă parte, o tehnologie pentru învățarea unei limbi străine deschisă în toate sensurile – un software open-source, resurse educaționale deschise și un modelul de afaceri deschis – reprezintă o oportunitate imensă. El susține:

„there are many emerging applications, often with very nice interfaces, but they are often unavailable to instructors or university instructors, or they expect to retain more control over the curricula (in design or intellectual property) than is acceptable or reasonable. We really want to empower instructors with excellent problem [design] interfaces for their students.”

„există diferite aplicații în ascensiune ce dispun de o interfață frumoasă, dar ele sunt deseori indisponibile instructorilor sau profesorilor de facultate sau vor să rețină mai mult control decât cel acceptabil sau rezonabil asupra programelor de învățământ (design și proprietate intelectuală). Noi vrem să întărim cu adevărat puterea instructorilor prin intermediul unor interfețe cu design excelent pentru studenții lor.”

În acest sens, Bogonovich a înființat Openwords plecând de la intenția de a crea o platformă pentru învățarea limbilor gratuită și open-source.

Openwords înseamnă multe lucruri: este o aplicație open-source pentru învătarea limbilor ce dispune de componente fiabile de dezvoltare a cursurilor și a lecțiilor. Este o întreprindere socială sau o afacere care urmărește desfășurarea unor activități în interes social – nu valoarea acțiunilor – ca principala prioritate. În ultimul rând, dacă totul va merge conform planului lui Bogonovich, Openwords va fi o comunitate de studenți și de profesori de limbi.

Unde s-ar putea încadra Openwords în peisajul tehnic și comercial al învăţării limbilor străine unde se întrec deja concurenți precum Duolingo și Memrise și alte proiecte open-source precum Anki?

Un conținut deschis și o afacere deschisă

Bogonovich a conceput Openwords să fie deschis în mai multe sensuri ale termenului. Software-ul ce va fi dezvoltat este open-source și la fel va fi infrastructura de sprijin, compusă din elemente precum limbajul de marcare a problemelor și formatul fișierelor. El remarcă:

“We’re designing the platform to have an open curriculum, meaning teachers and universities have the tools to create and modify the curricula directly. You won’t ask us for permission to build curricula — the tools we are building will just allow that.”

„Vom proiecta platforma să aibă un program de învățământ deschis, în sensul că profesorii și faculțățile vor avea uneltele necesare pentru a crea și modifica personal programele de învățământ. Nu ne veți cere voie să creați programe de învățământ – uneltele pe care le dezvoltăm vă vor permite chiar acest lucru.”

Conținutul generat de către utilizatori, cum ar fi problemele, lecțiile și programele de învățământ, este, de asemenea, destinat să fie deschis și adaptabil de către alți utilizatori. Comunitățile de profesori de limbi străine vor putea să împartă conținutul unui întreg semestru, de exemplu, iar fiecare profesor în parte va putea să adapteze și să contribuie la lecțiile altor profesori spre folosul lor în contexte specifice. Aceste resurse educaționale deschise (Open Educational Resources sau OER) reprezintă o oportunitate imensă pentru comunitățile lingvistice cu resurse limitate.

Bogonovich este interesat de tehnologiile deschise ce dau putere oameniilor din afara frontierelor organizaționale formale ale lui Openwords. El crede că această deschidere va încuraja profesorii și universitățile partenere cu Openwords să aibă un interes mai profund în succesul întreprinderii.

Un model de afaceri deschis

Openwords is also a startup, but a startup founded with clearly-defined open principles. Bogonovich realized from the start that he did not want to found a traditional business, where the bottom line was ultimately just the bottom line:

Openwords este, de asemenea, o nouă lansare, dar această lansare are la bază, fără îndoială, principii deschise. Bogonovich și-a dat seama de la început că nu vroia să înființeze o afacere în sensul tradițional al cuvântului, adică o afacere care să vizeze doar banul:

We are a social enterprise, meaning we have legally protected social and educational goals in addition to financial goals. Openwords is not legally obligated to maximize profit, allowing our organization to better align with the goals of educational institutions. We can maximize revenue (which is different than profit) to maximize our impact. Therefore, we are implementing business models that will sustain and grow open source technology.

Suntem o întreprindere socială, ceea ce înseamnă că urmărim obiective sociale și educaționale protejate de lege pe lângă cele financiare. Openwords nu e obligată de lege să maximizeze profitul, ceea ce permite organizației noastre să se conformeze mai bine obiectivelor instituțiilor educazionale. Putem maximiza venitul (care diferă de profit) pentru a maximiza impactul nostru. Așadar implementăm modele de afaceri ce vor susține și vor crește tehnologia open source.

În calitate de partener al tânărului grup Open Business Model Canvas organizat de Creative Commons, Bogonovich a explorat moduri de a organiza Openwords astfel încât să îi maximizeze valoarea socială și misiunea. În prezent compania aspiră la B Corp certification, un atestat ce va oferi misiuni sociale Openwords o protecție juridică solidă.

I believe that business institutions needs to evolve. They can’t just be about profit maximization. The predominance of such institutions will not create a sustainable future, and will not create a desirable future.

Sunt de părere că instituțiile cu caracter business trebuie să evolueze. Nu pot pune profitul pe primul loc. Predominanța unor asemenea instituții nu va crea un viitor durabil sau de dorit.

Modelul de venit Openwords se bazează pe oferta sa de monitorizare și testare a studenților adresată instituțiilor educaționale cliente; negocierile cu diferite universități sunt în curs de desfășurare. Bogonivich anticipă finalizarea unui prim acord de acest fel anul acesta:

“The path from zero to one client is a qualitative, exploratory, and experimental experience. One to ten clients is hopefully more quantitative. We can continue to engage in more experimentation, but once we’ve accumulated experiences and technologies we begin to generate revenue and scale.”

Drumul de la zero la primul client este o experiență calitativă, investigativă și neverificată. Cel de la primul client la următorii zece sper să fie de o calitate superioară. Putem să ne angajăm în continuare să experimentăm mai mult, dar odată ce vom acumula destule experiențe și tehnologii vom începe să generăm venituri și rețele.

Introducerea învățării unei limbi străine în ecosistemul open-source

Openwords seamănă cu multe alte proiecte ale tehnologiei deschise prin faptul că se folosește de o gamă de tehnologii open source dezvoltate anterior. Printre acestea se numără și limbajul de programare împreună cu platformele de dezvoltare. Bogonovich remarcă faptul că formatele standard ale tehnologiei sunt deosebit de importante:

“Standards like Unicode with their aim of representing most written languages makes something like Openwords possible. I think of Openwords as becoming a higher level element of educational technology infrastructure.”

„Având scopul de a coda și interpreta limbaje, formatele standard precum Unicode permit realizarea proiectelor de seama lui Openwords. Când mă gândesc la Openwords văd un element al infrastructurii tehnologiei educaționale al cărui nivel este superior.”

Captură de ecran cu aplicația Openwords

Interfața lui Openwords în ceea ce privește învățarea unei limbi străine ar trebui să fie cunoscută utilizatorilor Duolingo și Memrise. Ei au la dispoziție o serie de exerciții, printre care și complectarea spațiilor libere, traducerea propozițiilor și înţelegerea unui text oral.

Openwords Lesson Builder GUI (Interfața pentru crearea unei lecții în Openwords)

Ceea ce e interesant la Openwords sunt posibilitățile pe care le oferă profesorilor. Ei pot elabora exerciții și lecții prin intermediul unei interfețe grafice (care oferă meniuri verticale deocamdată, dar va fi, în viitor, bazată pe mutări conform planului), sau pot scrie exerciții într-un editor de text folosind un limbaj de marcare. Nu sunt sigur dacă numele acestui editor de text e oficial la momentul de față, dar mie îmi place „Openwords Markup Language” („Limbaj de marcare Openwords”) sau OWML.

OWML este în continuă dezvoltare, ultimul subiect fiind afișarea exercițiilor vocale. Idea generală, oricare va fi soluția, e grozavă: să se mențină conținutul educațional într-un format simplu, deschis, bazat pe text, care să se poată împărtăși, modifica și manipula.

Openwords Markup Language (Limbajul de marcare Openworks): codul din dreapta reprezintă exercițiul din stânga. Frumos și simplu.

Rolul lui Openwords în revitalizarea limbilor străine

Potențialul lui Openwords în comunitățile cu resurse educaționale limitate este considerabil. Doar simplul fapt că acest proiect este open-source și conținutul său nu este brevetat ar trebui să inspire încredere în faptul că eforturile depuse în platformă nu vor fi irosite. Profesorilor care vor participa la crearea unor lecții nu le va fi negat vreodată accesul la aceste lecții din cauza unei schimbări la interfață sau la modelul de afaceri. Bogonovich spune:

“OER and the open orientation I see as what is needed to reach various languages, even perhaps more than resources — there are a large number of under-resourced languages,”

„Eu văd în resursele educaționale deschise și în orientarea deschisă șansa de a adresa nevoile mai multor limbi străine și poate chiar și mai mult, deoarece există multe limbi străine a căror resurse nu sunt destule,”

Ceea ce Bogonovich încearcă să spună e că deschiderea lui Openwords va permite comunităților lingvistice mai modeste să aloce și să investească timp în dezvoltarea unor cursuri de limbă. Drept dovadă, el aduce în discuție numărul mare de Wikipedii dezvoltate de-a lungul anilor în diferite limbi ale lumii cu ajutorul colaborării și deschiderii.

Bogonovich spune că Openwords ar lucra cu mare plăcere cu membrii acestor comunități lingvistice:

“We’ll work with groups that perceive the value of OER. And I fully expect that means many different kinds of people and groups. We spent some time discussing why our platform would be valuable for indigenous communities.”

”Vom lucra cu grupuri care înțeleg valoarea resurselor educaționale deschise. Și mă aștept ca numărul acestor grupuri și persoane să fie cât mai mare. Am discutat mult despre motivul pentru care platforma noastră ar fi însemnată pentru comunitățile autohtone.”

Modul în care Openwords adresează problema învățării limbilor străine. Imagine oferită de Marc Bogonovich

Viitorul deschis al învățării limbilor străine

Bogonovich previzionează că pe termen lung Openwords va contribui la dezvoltarea unor planuri specifice în învățarea limbilor străine, precum și la metode de analiză deschise în vederea realizării unui studiu ștințific mai amănunțit al procesului de învățare. El remarcă:

“After we develop a larger university client base we will begin even deeper technology development, and we will diversify the kinds of learning modules (types of individual problems),”

După ce vom dezvolta baza de universități cliențe vom începe să dezvoltăm și mai mult tehnologia noastră și vom diversifica tipurile de module de învățare (tipurile de exerciții individuale),

Pe urmă adaugă:

“We will also explore in much more depth learning patterns, essentially which patterns or problems lead to learning in what segments of learners.”

„De asemenea, vom explora mai adânc modelele de învățare, mai specific din care modele sau exerciții rezultă un anumit segment de învățare.”

He further explains, “Because Openwords is a social enterprise, and an open enterprise, what we learn is going to be public domain. Openwords can become a vessel for open science on foreign language learning. We know that other language learning apps do science internally. We’re going to make this public. We hope to leverage our community of users (with proper permissions and anonymity) for researchers who want to study big data and language learning.”

Apoi Bogonovich explică:

“Because Openwords is a social enterprise, and an open enterprise, what we learn is going to be public domain. Openwords can become a vessel for open science on foreign language learning. We know that other language learning apps do science internally. We’re going to make this public. We hope to leverage our community of users (with proper permissions and anonymity) for researchers who want to study big data and language learning.”

„Fiind Openwords o întreprindere socială și deschisă, ceea ce vom descoperi noi va aparține domeniului public. Openwords poate deveni o sursă a științei deschise în câmpul învățării limbilor străine. Știm că celelalte aplicații dedicate învățării limbilor străine nu dezvăluie știința din spatele activității lor. Noi o vom publica. Vrem să punem la dispoziție oamenilor de știință care vor să studieze marile volume de date și învățarea limbilor străine comunitățile noastre de utilizatori (cu ajutorul aprobărilor potrivite și al anonimității).”

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.