‘Mica Italie’ din Buenos Aires este, de fapt, o mare comunitate

Plaza Cortazar, en el bonaerense barrio de Palermo. Imagen en Flickr del usuario Omar Uran (CC BY 2.0).

Piața Cortazar în cartierul Palermo din Buenos Aires. Fotografie: Flickr / Omar Uran / CC 2.0

Migrația italiană în Argentina este cea mai mare și cea mai importantă migrație în țara din America de Sud. Conform unor estimări, aproximativ trei milioane de imigranți italieni au sosit în Argentina între 1814 și 1970.

Imigranții italieni au devenit rapid parte din societatea argentiniană, dar generațiile tinere au nostalgia după ‘vechea țară’ și în prezent preiau de la generațiile mai în vârstă diverse tradiții și obiceiuri.

Există o tangibilă atmosferă de “italienitate” într-un cartier din Buenos Aires, unde ‘Piccola Itaila‘ (‘Mica Italia’) este în curs de dezvoltare:

[…] cinco cuadras que son un espacio gastronómico y cultural para compartir y expresar la italianidad. Sus impulsores ya imaginan el arco en la esquina de Arévalo y Gorriti, en el barrio porteño de Palermo.

La italianidad en la Argentina resulta difícil de definir porque logró distribuirse en toda la sociedad, porque es inasible y omnipresente. Está en las palabras entremezcladas con el lunfardo, está en el valor de la familia y los amigos, está en las recetas heredadas y argentinizadas, está en cada barrio porteño con los negocios de nombres italianos, está en los aperitivos, está en las Volturno para el café corto y fuerte. Está.

[…] five blocks that are a gastronomic and cultural space to share and express Italianness. Their promoters already imagine the arch in the corner of Arévalo and Gorriti, in the Buenos Aires’ neighborhood of Palermo.

Italianness in Argentina is hard to define as it managed to spread out all aroud society, because it's ethereal and omnipresent. We find it in the words mingled with lunfardo, we find it in the value of family and friends, in the inherited and Argentinized recipes, in each Buenos Aires’ neighborhood on the shops with Italian names, it's in the aperitifs, in the Volturno for the strong coffee. It's there.

Cinci străzi care reprezintă un spațiu gastronomic și cultural pentru a împărtăși și exprima italienitatea. Promotorii acestui spațiu deja își imaginează arcada de la intersecția străzilor Arévalo și Gorriti, în cartierul Palermo din Buenos Aires.

Italienitatea în Argentina este greu de definit deoarece a reușit să se răspândească în întreaga societate, este subtilă și omniprezentă. Se regăsește în cuvintele amestecate în [jargonul] lunfardo, în importanța acordată familiei și prietenilor, în rețetele moștenite și adaptate la specificul din Argentina, în fiecare cartier din Buenos Aires unde magazinele au nume italienești, în aperitive, în cafeaua tare Volturno. Este acolo.

Lunfardo” este jargonul folosit inițial de clasa muncitoare din Buenos Aires, iar unii termeni și unele expresii au devenit ulterior parte din spaniola colocvială din Argentina și Uruguay.

20 septembrie reprezintă o dată specială atât pentru italienii din Italia, cât și pentru cei din diaspora. În această zi din 1870, trupele italiene au reușit unificarea națiunii prin înfrângerea statelor papale conduse de Papa Pius al IX-lea. În ultimii trei ani, în onoarea acestui eveniment, argentinieni italieni din Buenos Aires au organizat și au sărbătorit festivalul “Al Dente!”.

Unii utilizatori de Twitter au postat poze de la celebrarea care a avut loc în 2015:

This is how we lived the Al Dente Festival and ArgNoticias tells you everything. We wait for you next year again!

Astfel am sărbătorit Festivalul Al Dente, iar ArgNoticias vă povestește totul. Vă așteptăm și anul viitor!

This is how we spent Al Dente Festival.

Astfel am sărbătorit Festivalul Al Dente

An important crowd. It's amazing the success gained in just three editions.

Un public numeros. Este uimitor succesul după doar trei ediții [de festival].

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.