Fotografii uimitoare ale populatiei Tharu de la poalele munților, din vestul Nepalului

The silver white looks strikingly beautiful on the bright dress and black shawls.

Populația Tharu  – Argintiul arată minunat pe rochia de culoare deschisă și pe șalurile negre.

Populația Tharu, nativii regiunilor Kailali si Kanchanpur din îndepărtatul vest al Nepalului, au fost martorii jafurilor, abuzurilor și discriminărilor.

Satele izolate au fost prădate în mod constant de către benzile de hoți din sudul Asiei. Ei au fost mutați când Rezervația Shuklaphanta din Nepal s-a extins și mulți și-au pierdut meleagurile strămoșești în timpul programului de realocare a terenurilor. Un procentaj de doar 14 % a fost alocat celor din Chitwan în ceea ce privește popularea ținutului după ce un program anti-malarie s-a ocupat de stropirea caselor lor cu DDT (Diclor-Difenil-Tricloretanul). Înainte ei reprezentau aproape 90 % din totalul populației zonei.

Este dificil să găsești documente scrise despre populația Tharu deoarece ei au locuit izolați, scrie Bikram Rana în blog-ul său:

In India Rana Tharus of Khiri, and Nainital are under scheduled tribes. In case of Nepal in terms of habitats Rana Tharus are the native residents of Kailali and Kanchanpur since 16th century and are the first settlers of the two districts later they were joined by Dangauras of Dang and after theeradication of malaria and resettlement plan of Panchayat regime,Khasiyas [tribes] joined.

În India, populația Tharu din Khiri și Nainital este considerată populație defavorizată. În ceea ce privește Nepalul, locuitorii Tharu, încă din secolul 16, reprezintă populația băștinașă a zonelor Kailali și Kanchanpur  și sunt primii coloniști ale celor două județe; mai apoi li s-au alăturat cei din Dangauras iar după eradicarea malariei și după restructurarea sistemului politic Panchayat din zonă, tribul Khasiyas a fost anexat.

Totuși, în ciuda tuturor obstacolelor, ei nu și-au uitat cultura și tradiția. Modul lor de viață rămâne deosebit iar îmbrăcămintea tradițională și accesoriile sunt o delectare pentru orice fotograf sau designer.

Solveig Boergen, un fotograf german care locuiește și muncește în Japonia, călătorește în Nepal, în regiunea Kanchanpur, pentru a captura imagini din viața de zi cu zi a locuitorilor Tharu. Iată ce a văzut:

As the sun peeks from the window of the mud house, an old Rana lady is busy preparing meal. The mighty rays illuminate the surrounding and the dark corner of kitchen turns into a portrait painted in ochre.

În timp ce soarele trage cu ochiul la casa de lut, o bătrână este ocupată cu gătitul hranei. Razele puternice luminează încăperea iar colțul întunecat al bucătăriei se transformă într-un portret pictat în ocru.

 

The morning chores comprise cleaning the premises and taking the cattle out in the open.

Treburile de dimineață cuprind curățarea încăperilor și ducerea vitelor la câmp

 

The morning chores comprise cleaning the premises and taking the cattle out in the open.

Treburile de dimineață cuprind curățarea încăperilor și ducerea vitelor la câmp..

 

 

The young one is a helping hand in looking after the goats and bringing grass for the animals.

Cea micuță dă o mână de ajutor la îngrijirea caprelor și strângerea ierbii pentru animale.

The lady in her bright blouse sits on a rope cot and makes clay figurines for her grandchildren to play with in the upcoming festival. She draws inspiration from the nature, the tattoos on her arms and the bright colours of her blouse.

Femeia în bluza colorată stă pe un pătuț de frânghii și fabrică figurine din lut pentru nepoții săi. Desenele sale se inspiră din natură, din tatuajele de pe braț și de pe bluza sa.

Like William Wordsworth's Solitary Reaper, the lady reaps the paddy alone. Her bright costume stands out in the sea of yellow.

Precum poezia lui William Wordsworth (Solitary Reaper), domnișoara  culege singură orezul. Costumul său luminos iese în evidență în marea de galben.

 

When her friend joins her, it seems like a competition between the traditional dress she is wearing and the modern dress her mate is adorning. Both the colours burn bright in the yellow field.

Când prietena ei i se alătură, totul se transformă într-o competiție a costumului tradițional pe care ea il poartă și cel modern al colegei. Ambele ard în bătaia soarelui, în câmpul galben.

 

The coming together of the community for a bountiful catch is a moment to watch.

Un moment de prețuit este atunci când comunitatea se strânge pentru o captură generoasă.

 

The joy of working together and sharing the catch – there’s plenty to learn from them.

Bucuria lucratului împreună și a împărțitului prăzii- ai multe de învățat de la ei

 

The catch is enough for everyone.

Este de ajuns pentru fiecare.

 

It's the marriage season and the ladies show off their ornaments.

Este sezonul nunților iar domnișoarele se mândresc cu cele mai bune accesorii.

 

Mirror! Mirror! Who is the fairest of all?

Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară?

 

Tell me if I don't look good.

Să-mi spui dacă nu arăt bine.

 

And they don’t even leave the legs. They are laden with the silver ornaments.

Nici picioarele nu scapă. Ele sunt încărcate cu ornamente din argint.

 

Like the beautiful patchwork in their dresses, the colours chosen by Ranas form a melange of vivid colours inspired by nature.

La fel ca peticile de pe rochii, culorile alese de Thauru formeaza o compoziție de culori vii inspirate din natură.

 

The young ones, careless and carefree, play and roam around the village. Their smiles are precious and innocent.

Cei mici, naivi și fără griji, se joacă și hoinăresc în jurul satului. Zambetele lor sunt valoroase și inocente.

 

Whether the young ones will follow the footsteps of their forefathers and conserve the rich culture – the future will decide.

Dacă cei tineri vor păși pe urmele strămoșilor și vor păstra vie cultura- rămâne să decidă viitorul.

Toate fotografiile au fost făcute cu acordul locuitorilor. O versiune a poveștii a fost publicată pe Voice of Tharus.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.