Ce s-a întâmplat cu scrisul creativ din Malawi?

Steve Sharra discută motivele care stau la baza scăderii calității scrisului creativ în Malawi:

Of the many private universities that are mushrooming across the country, very few offer humanities courses where people can study languages and literature, creative writing and literary criticism. The University of Malawi has been operating without a university bookshop for some eighteen years now. Funding problems in the universities mean that even the university libraries are unable to stock new literature.

Dintre numeroasele universități private care se înmulțesc ca ciupercile în toată țara, foarte puține oferă cursuri de științe umaniste unde oamenii pot studia limbi și literaturi, scris creativ și critică literară. Universitatea din Malawi funcționează fără o librărie universitară de vreo optsprezece ani. Din cauza problemelor de finanțare ale universităților, nici măcar bibliotecile universitare nu au capacitatea de a stoca literatură nouă.

Începe discuția

Autori, vă rugăm Deconectează-te »

Indicații

  • Toate comentariile sunt verificate de un moderator. Nu trimite comentariul de mai multe ori sau va fi perceput ca fiind spam.
  • Te rugăm să-i tratezi pe ceilalți cu respect. Comentariile care conțin mesaje de ură, sunt obscene sau reprezintă atacuri personale nu vor fi aprobate.